Drugi kwartał 2022 roku przyniósł nie tylko ponadprzeciętne wyniki transakcyjne BLIKA, ale także wzrost liczby użytkowników. Na koniec pierwszego półrocza aktywnie płaciło BLIKIEM ponad 11,3 mln klientów, czyli o 41 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Od początku istnienia systemu BLIK jego użytkownicy zrealizowali przeszło 2 mld transakcji, z czego ponad pół miliarda miało miejsce w pierwszym półroczu tego roku, co pokazuje skalę popularności BLIKA w Polsce – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK.

BLIK pozostaje bezkonkurencyjny w e-commerce

Ze wszystkich transakcji BLIKIEM ponad 57 proc. stanowią te zrealizowane w e-commerce. W drugim kwartale 2022 r. klienci zapłacili za zakupy online 167,4 mln razy – czyli o ponad jedną trzecią więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Między kwietniem a czerwcem br. wartość transakcji online osiągnęła 20,9 mld zł wobec 14,5 mld rok wcześniej.

Od czwartego kwartału 2018 r.  BLIK wyprzedza karty pod względem liczby transakcji realizowanych w e-commerce. Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego na koniec marca 2022 r. liczba transakcji BLIKIEM była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 218 proc.

Warto przypomnieć, że od niedawna z BLIKA do przyjmowania płatności w Internecie bez konieczności dodatkowej integracji mogą korzystać także wszyscy europejscy klienci platformy Stripe.

– Przed nami kolejne produkty, które zaproponujemy naszym użytkownikom. Dzięki niedawnej decyzji UOKiK, który wyraził zgodę na rozszerzenie przez nas działalności o płatności odroczone, już wkrótce będziemy udostępniać zupełnie nową funkcję BLIKA. To rozwiązanie, które odpowie na potrzeby klientów i realnie wpłynie na rozwój całego segmentu BNPL w Polsce – dodaje Dariusz Mazurkiewicz.

Zbliżeniowy BLIK coraz popularniejszy

Między kwietniem a czerwcem ponad jedną czwartą operacji BLIKIEM w tradycyjnych terminalach płatniczych stanowiły płatności zbliżeniowe BLIK. Na koniec czerwca ich liczba wyniosła 15,4 mln – co daje wzrost odpowiednio o 450 i 79 proc. więcej w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. i pierwszego kwartału tego roku. Od momentu udostępnienia usługi aktywowało ją już 1,2 mln osób.

– Użytkownicy zapłacili dotychczas zbliżeniowo BLIKIEM w 92 krajach, na 6 kontynentach – co pokazuje, jak ważny jest globalny wymiar wprowadzanych na rynek rozwiązań płatniczych – mówi Dariusz Mazurkiewicz.

Dynamicznie rośnie również liczba przelewów na telefon BLIK. Między kwietniem a czerwcem br. użytkownicy wykonali aż 57,2 mln takich transakcji, czyli o 124 proc. więcej niż rok wcześniej. W drugim kwartale br. obserwowano także stabilny wzrost wypłat gotówki w ATM. W analizowanym okresie zrealizowano w bankomatach 12,3 mln transakcji, a ich wartość osiągnęła 8,3 mld zł.