Mastercard jest spółką giełdową, czyli publiczną, notowaną na amerykańskiej giełdzie. Z tego powodu firma publikuje swoje wyniki finansowe. Dane za pierwsze 3 miesiące 2020 roku Mastercard opublikował dzisiaj i są one dostępne na stronie firmy. 

Wynika z nich, że Mastercard w I kwartale 2020 roku osiągnął 4 mld USD przychodów. To wzrost o 3% względem analogicznego okresu rok temu. Dochody netto wyniosły 1,84 mld USD, czyli 1% więcej niż na koniec marca 2019 roku. Mastercard ma ponad 10 mld USD na inwestycje tudzież zakupy/akwizycje innych fintechów. 

Koronawirus ma wpływ na wszystko

Pandemia koronawirusa ma wpływ na biznes kartowy. Szczególnie w segmencie 'podróże’, który praktycznie zamarł. Zapewne będzie to odczuwalne w wynikach za kolejny kw., ale po wyjściu z etapu lock downu w kolejnych okresach „wszystko” powinno wracać do normy.

Obecnie za akcje Mastercard trzeba zapłacić 283 USD. W połowie lutego 2020 wyceniano je na pond 340 USD.