Program, kierowany do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, wprowadza możliwość dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet.

Czytaj także: Bitcoin oficjalną walutą w Australii? To możliwe

Terminalizacja urzędów – cyfrowe przyśpieszenie w administracji

Wszystkie urzędy są wyposażane w tradycyjne terminale płatnicze POS i innowacyjną usługę WebPOS Paybynet, która jest rodzajem terminala wirtualnego, umożliwiającego wykonywanie płatności za pomocą smartfonu. Należy podkreślić, iż Program jest całkowicie bezpłatny. Urzędy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z instalacją i używaniem terminali POS i usługi WebPOS Paybynet. Również klienci urzędu, dokonujący bezgotówkowych płatności nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Czytaj także: Rządowy Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego oficjalnie rozpoczęty

Dotychczas do Programu zgłosiło się 744 urzędów z całego kraju, umowy zawarto z 500 jednostkami administracji publicznej.

– Cieszy nas, że ta wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i KIR spotyka się z tak dużym zainteresowaniem ze strony urzędów w całym  kraju – mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR.

– To pokazuje otwartość administracji na zmiany służące podnoszeniu poziomu cyfryzacji usług publicznych. Liczymy na to, że dynamika zgłoszeń do Programu będzie stale rosła – dodaje Piotr Alicki.

– Bezgotówkowe płatności w urzędach to istotny element programu cyfryzacji państwa. Poszerzenie infrastruktury płatniczej o nowe rozwiązania pomaga zwiększyć popularność płatności elektronicznych. Urząd oferujący możliwość realizacji płatności bez użycia gotówki zyskuje nie tylko wymierne oszczędności i usprawnienie swojej pracy, ale również wizerunek miejsca nowoczesnego i przyjaznego klientom.-  komentuje Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.