Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 59 wyników postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę niespełna 54 mln zł.  W relacji miesięcznej względem kwietnia rynek zamówień publicznych branży finansowo – bankowej odnotował zauważalny spadek na poziomie 40%.

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej – maj 2018 r.

Największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży finansowo-bankowej ogłosili organizatorzy z województwa mazowieckiego – 8, natomiast województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę zamówień jest opolskie. Zamawiający pochodzący z tego regionu przeznaczyli na realizację kontraktów publicznych łącznie ponad 12,8 mln zł.

Analizując rynek zamówień publicznych w sektorze finansowo – bankowym w kwietniu 2018 roku, należy zauważyć, że najefektywniejszy w tym okresie był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Jego oferty zostały wybrane do realizacji 5 zamówień publicznych.

Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w maju dotyczył udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 000 PLN. Przetarg ten został ogłoszony przez Urząd Miasta Opole. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. i wyniosła 10 074 074,00 zł.  W tabeli poniżej zamieszczono 3 najdroższe przetargi miesiąca maja. została złożona Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. i wyniosła 10 506 000,00 zł.

Pełny raport można pobrać tutaj.