Celem współpracy jest usprawnienie tworzenia autonomicznych robotów mobilnych (AMR) poprzez zapewnienie producentom i integratorom robotów dostępu zarówno do najnowocześniejszych przemysłowych technologii komputerowych, jak również  platformy oprogramowania do budowania, wdrażania i uruchamiania inteligentnych robotów.

Wzrost znaczenia automatyzacji powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na bezpieczne, interoperacyjne systemy, które można łatwo wdrożyć i łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Sztuczna inteligencja przyspiesza czas potrzebny usługodawcom i producentom na wdrożenie najskuteczniejszych rozwiązań AMR, mających szerokie zastosowanie. W ramach współpracy Advantech oferuje kompetencje w zakresie projektowania i produkcji sprzętu, natomiast MOV. AI wniesie swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie oprogramowania opartego na ROS. Współpraca ta przyspieszy osiąganie korzyści przez mechanizm AMR, co zaowocuje szybszym i wydajniejszym działaniem.