Dokumenty opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną są w świetle prawa traktowane na równi z tymi w wersji papierowej. Pieczęć potwierdza źródło pochodzenia dokumentu oraz gwarantuje, że nie został on zmieniony. Tożsamość podmiotu, który złożył elektroniczną pieczęć na dokumencie można zweryfikować na podstawie danych zawartych w certyfikacie.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna od KIR w ALK

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego mają obecnie do dyspozycji szereg rozwiązań zdalnych, takich jak e-Teczka studenta, e-wnioski, e-zaświadczenia czy e-decyzje. Teraz uczelnia zdecydowała się wdrożyć pieczęć elektroniczną od KIR, aby usprawnić czynności administracyjne, jak na przykład umieszczanie dokumentacji studenta w e-Teczce.

– To kolejny element transformacji cyfrowej, którą nasza uczelnia realizuje konsekwentnie od kilku lat  we współpracy z czołowymi dostawcami technologii. Dziś jesteśmy liderem w adaptacji innowacyjnych rozwiązań, w tym powszechnej digitalizacji dokumentów, z czego korzystają nasi studenci i pracownicy – mówi Dariusz Wronikowski, Dyrektor IT z Akademii Leona Koźmińskiego.

Dla uzyskania odpowiedniej wydajności Akademia Leona Koźmińskiego zdecydowała o stosowaniu modułu kryptograficznego, tzw. modułu HSM (Hardware Security Module). Może on generować pieczęci pod wieloma dokumentami jednocześnie. Co ważne, kwalifikowany certyfikat użyty do weryfikacji pieczęci zawiera jedynie dane uczelni, bez danych osobowych pracowników – czytamy w komunikacie

– Wdrożone rozwiązanie KIR dla pieczęci elektronicznej wspieranej przez moduł kryptograficzny HSM, pozwala optymalnie korzystać z dokumentacji zdalnej i otaczać ją najwyższym standardem zabezpieczeń – wyjaśnia Dariusz Wronikowski.