Budżet programu wynosi 120 mln zł. Akceleratory będą dysponować kwotą 10 – 15 mln zł, a startupy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Programy będą działały do połowy 2021 roku. Wybrane w konkursie akceleratory udzielą startupom grantów (do 200 tys. zł). Startupy będą miały dostęp do mentorów biznesowych i ekspertów technologicznych, a takżde do infrastruktury i zasobów know-how średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wsparcie dla 400 startupów

– Po pilotażu, który okazał się sukcesem idziemy odważnie dalej we wspieraniu polskich innowacyjnych firm. Tym razem nasze działania będą jeszcze mocniejsze. Chcemy dofinansować i wesprzeć nawet 400 startupów. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenia naszej gospodarki. Rolą państwa jest przede wszystkim zapewnić każdemu możliwość startu w biznesie i dopomóc w rozwoju i ekspansji na zagraniczne rynki, tak aby docelowo stał się światowym liderem w swojej branży – mówi Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

W nowej odsłonie programu akcelerator ma pracować z trzema odbiorcami technologii, wśród których mogą być też średnie firmy. Spółki są otwarte na innowacje niezwiązane z ich zasadniczą działalnością. Po zapoznaniu się z pomysłami startupów często rozszerzały listę wyzwań i obszarów zainteresowania. Dostrzegają, że takie podejście rozwija ich ofertę produktową, a jest to opłacalne. Podstawowym celem akceleratorów jest doprowadzenie startupów do pilotażowych wdrożeń, czyli przetestowania każdego rozwiązania lub jego kluczowych funkcjonalności w środowisku zbliżonym do rzeczywistości gospodarczej dużych spółek. Pozytywny wynik takich testów powinien skutkować zawarciem umów dotyczących kontynuacji współpracy nad rozwiązaniem po akceleracji. Program przewiduje prowadzenie takich rozmów ze wsparciem pośrednika w postaci akceleratora, który szczególnie może być pomocny dla startupów.

Nowy ScaleUp zakłada zatem obowiązkowy udział w programach akceleracyjnych startupów wpisujących się w 10 obszarów specjalizacji: fintech, biotechnologia farmaceutyczna, biogospodarka, cyberbezpieczeństwo, smart city, industrial internet, mikroelektronika, inteligentne tworzywa, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne.