Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0 – to 2,69 mld PLN. Warto zauważyć, że zwiększyła się ona pomiędzy 1. a 2. kwartałem 2021 r. o 310,2 mln PLN, czyli ponad 13 proc. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0 to odpowiednio 1,84 mld PLN (wzrost o 244,8 mln zł) i 0,85 mld PLN (wzrost o 65,4 mln PLN). Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa funduszu powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które fundusz może uruchomić w każdej chwili. Niedawno fundusz otrzymał również 36 milionów PLN ze sprzedaży data centers w Rosji. 

Największy fundusz private equity w Europie Środkowo-Wschodniej

Fundusz PrivateVentures FIZ działa od 2009 roku. Jego największym inwestorem jest grupa MCI Capital ASI SA, która ma w nim łączny udział na poziomie 76 proc. PrivateVentures jest największym funduszem private equity w Europie Środkowo-Wschodniej o charakterze evergreen.

Blisko 1/3 aktywów funduszu to aktywa gotówkowe na nowe inwestycje. Fundusz przeznacza je na projekty o wielkości 150 – 500 mln PLN na etapie ekspansji i buyout w obszarze gospodarki cyfrowej – w spółki SaaS, e-commerce, fintech oraz infrastrukturę i transformację cyfrową. MCI.PrivateVentures FIZ aktywnie poszukuje inwestycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, najchętniej odkupując spółki od funduszy venture capital i private equity oraz inwestorów strategicznych. Rocznie fundusz planuje realizować do 3 nowych inwestycji.

W 1. półroczu 2021 r. fundusz dokonał 3 wyjść z inwestycji (mFind, Linx, Pigu) oraz zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pracuje nad 2 kolejnymi. Również w 1. półroczu udało się zrealizować – w konsorcjum z funduszem MidEuropa – nową inwestycję w platformę konsolidującą rynek e-commerce w krajach bałtyckich.

W portfelu MCI.PrivateVentures jest obecnie 12 spółek:  IdoSell, Netrisk, Pigu Holding, Gett, Morele, Answear, Travelata , MarketFinance, Azimo, AsGoodAsNew, GameDesire oraz Mobiltek.