– Inwestowanie na zagranicznych giełdach to propozycja dla osób, którym zależy zarówno na sektorowej, jak i geograficznej dywersyfikacji portfela. Proponujemy klientom darmowy dostęp do notowań — informuje Michał Madej, zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank, odpowiedzialny za wdrożenie usługi.

Zagraniczne giełdy już dostępne

Od czerwca br. klienci biura maklerskiego Alior Banku mogą zawierać transakcje na giełdach amerykańskich oraz europejskich i mają dostęp do bezpłatnych notowań z giełdy Cboe. W kolejnym kroku oferta zostanie poszerzona o możliwość inwestowania w fundusze ETF.

Posiadacze rachunków maklerskich Alior Banku mogą teraz inwestować w około 2 tys. spółek na 10 zagranicznych giełdach, w tym 8 europejskich: w Londynie, Frankfurcie, Paryżu, Amsterdamie, Brukseli, Mediolanie, Madrycie, Lizbonie oraz 2 amerykańskich: New York Stock Exchange i Nasdaq.

Alior Bank pobiera notowania z giełdy Cboe. W związku z tym wyświetlane kursy mogą się nieznacznie różnić od kursów z giełd, na które będą trafiały zlecenia. Od każdego zlecenia Alior Bank będzie pobierał prowizję w wysokości 0,29%, jednak nie mniej niż 5 USD, EUR i GBP.

Dla transakcji zawartych na instrumentach finansowych z giełd amerykańskich nie mniej niż 0,02 USD za każdą akcję. Taka promocyjna stawka prowizji będzie obowiązywała co najmniej do 31 grudnia tego roku.

– Obecnie zrezygnowaliśmy z automatycznego przewalutowania środków klientów w momencie składania zlecenia na akcje z rynków zagranicznych. Zaproponowaliśmy klientom bezpłatne rachunki maklerskie w 3 walutach (USD, EUR GBP). Umożliwiliśmy także ich połączenie z rachunkami walutowymi w Alior Banku oraz  naszym Kantorem walutowym. Nie wykluczamy też, że w przyszłości udostępnimy opcję automatycznego przewalutowania na potrzeby handlu na zagranicznych giełdach – mówi Jacek Janiuk, dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku.

Aby poszerzyć paletę inwestycji o rynki zagraniczne wystarczy podpisać aneks w bankowości internetowej. Proces odbywa się zdalnie i jest zatwierdzany SMS-em, co jest dużym uproszczeniem dla klientów.

Zlecenia na rynki zagraniczne można składać tak samo jak w przypadku GPW. Może się to odbywać  poprzez bankowość internetową, Pulpit inwestora, Notowania Online 3 oraz aplikację mobilną Alior Giełda.