Nowa propozycja Alior Banku skierowana jest do średnich i dużych firm, które prowadzą działalność na terenie Polski od minimum 24 miesięcy oraz mogą przedstawić dwa roczne sprawozdania finansowe za zamknięty rok obrotowy.

Alior Bank wprowadza rozwiązanie Fast Track

Fast Track w Alior Banku obejmuje finansowanie i refinansowanie zobowiązań z innych banków w formie kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym i nieodnawialnym, kart kredytowych i limitów skarbowych.

Ten proces finansowania jest dostępny także dla produktów finansowania handlu w postaci limitów na wybrane gwarancje, limitu na akredytywy, faktoringu, w tym niepełnego i odwrotnego oraz kredytów na finansowanie faktur zakupowych.

Minimalna kwota finansowania wynosi 500 tys. zł. Wśród proponowanych form zabezpieczenia są m.in. poręczenie, kaucja, weksel lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC. W wybranych przypadkach może to być także gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Fast Track to rozwiązanie, które umożliwi szybkie udostępnienie przedsiębiorcom finansowania w ramach różnych linii produktowych. W ten sposób jeszcze sprawniej odpowiadamy na potrzeby związane z prowadzeniem biznesu. Główną zaletą Fast Track jest krótki czas decyzji kredytowej – klient otrzyma ją nawet w ciągu 4 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu Alior Bank rozszerzył ofertę dla firm o faktoring samorządowy. Polega on na wykupie przez bank nieprzeterminowanych, bezspornych wierzytelności należnych przedsiębiorstwom od samorządów. Z tej formy finansowania mogą korzystać biznesy, które realizują kontrakt z jednostką samorządową oraz rozliczają się z odroczonym terminem płatności.