Alior Bank jest zaangażowany we wspólne działania polskiego sektora finansowego na rzecz obywateli Ukrainy. W celu łatwiejszej komunikacji, zarówno strona internetowa, aplikacja mobilna jak i bankowość internetowa, zostały przetłumaczone na język ukraiński. Przedstawiciele Alior Banku pozostają także w ciągłym kontakcie z Konsulatem i Ambasadą Ukrainy w Warszawie – czytamy w komunikacie.

Alior Bank uruchamia darmowe konta dla Ukraińców

Do otwarcia rachunku, poza powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, potrzebne jest tylko zdjęcie posiadacza i jego polski numer telefonu komórkowego. Konto można otworzyć w ponad 560 oddziałach i placówkach partnerskich Alior Banku na terenie całego kraju.

Do rachunku wydawana jest oczywiście karta płatnicza (debetowa), jednakże z ograniczoną funkcjonalnością. Zarówno konto jak i karta pozwolą na realizację podstawowych potrzeb życia codziennego takich jak: płatności kartą w sklepach stacjonarnych, bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach Alior Banku, czy bezpłatne przelewy.

Maksymalna kwota, którą można deponować na podstawowym rachunku płatniczym Alior Banku to 5 tys. zł. Miesięczny limit wypłat wynosi maksymalnie 10 tys. zł, a w przypadku rachunku wspólnego, limit ten jest oddzielny dla każdego ze współposiadaczy.

W ramach oferty specjalnej, przez 12 miesięcy, Alior Bank nie będzie także pobierał od obywateli Ukrainy żadnych opłat za prowadzenie takiego rachunku. Uchodźcy, którzy zdecydują się na założenie „Konta Jakże Osobistego”, mogą również uruchomić bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce oraz za granicą. Co więcej, obywatele Ukrainy mają również zagwarantowany zwrot prowizji za przelewy krajowe zlecane w placówkach banku oraz zagraniczne – realizowane na ukraińskie konta.

— Aby otworzyć rachunek nie jest wymagane posiadanie polskiej wizy. Wystarczy, że klient okaże jeden z wymienionych poniżej dokumentów. Akceptowane są: paszport ukraiński (wypełniony alfabetem łacińskim) lub tymczasowy polski. W grę wchodzi także ukraiński blankiet plastikowy o nazwie „PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”, karta pobytu oraz „Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca”. – tłumaczy Joanna Olszewska, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w Alior Banku.