W UKNF odbyło się niedawno spotkanie, koordynowane przez przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego. Przedstawiciele polskiego sektora bankowego wspólnie podjęli decyzję o pomocy w odtworzeniu infrastruktury PrivatBanku.

Darmowe konta i karty płatnicze dla uchodźców z Ukrainy

W sytuacji narastającego kryzysu humanitarnego, niezbędne jest zaangażowanie wszelkich sił i środków w aktywne niesienie pomocy poszkodowanym sąsiadom w każdym wymiarze. Zarówno osobistym, rzeczowym jak i finansowym.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał właśnie w tej kwestii nowy komunikat. Jest on kierowany głównie do prezesów zarządów banków w Polsce. KNF wyraził w oświadczeniu oczekiwanie niezwłocznego wdrożenia przez banki oferty dającej uchodźcom dostęp do podstawowych usług płatniczych. Ma to także usprawnić dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego.

Zdaniem KNF wdrożony produkt powinien obejmować co najmniej:

  • podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu
  • instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów
  • całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego
  • dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej
  • spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta

KNF oczekuje również aktywnego podejścia banków przy opracowywaniu i wdrażeniu odpowiedniej oferty produktowej. Instytucja zachęca banki do współpracy z samorządami, organami administracji i innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom.

Ze swojej strony Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oferuje wsparcie dla banków w rozwiązywaniu bieżących problemów i usuwaniu przeszkód związanych z wdrażaniem przez nie oczekiwanej powyższej produktowej – czytamy w komunikacie.