FOTO ID jest autorskim rozwiązaniem zespołu banku

W komunikacie Alior Banku czytamy, że jest to technologia, która otwiera nowe możliwości sprzedaży w kanałach zdalnych. Procedurę FOTO ID bank wykorzystuje w relacjach z klientami, którzy posiadają telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Osoba, która wyrazi zgodę na weryfikację w tym procesie, otrzyma na swój numer telefonu jednorazowy link. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik banku przekaże jej kod autoryzacyjny (banki zwykle nie wysyłają linków do klientów – zatem warto się przyjrzeć temu rozwiązaniu od strony zabezpieczeń).

W kolejnych krokach klient wykonuje zdjęcia dowodu osobistego oraz nagrywa film wykonując kilka losowo dobranych przez system poleceń. Dzięki temu bank może sprawdzić dokument tożsamości i potwierdzić, że klient wykonuje identyfikację samodzielnie i świadomie.

Weryfikacja klienta metodą FOTO ID zajmuje do 5 minut. Bank podkreśla, że rozwiązanie jest intuicyjne i nie wymaga wysokich kompetencji cyfrowych.

Więcej niż bank

Zespół Alior Banku od kilku miesięcy pracował nad FOTO ID, ale z uwagi na epidemię koronawirusa, a co za tym idzie – szybko zmieniające się okoliczności, prace wdrożeniowe zostały przyśpieszone. Z rozwiązania skorzystało już kilkudziesięciu klientów. Bank widzi potencjał tego rozwiązania w już istniejących procesach, np. w procesach kredytowych czy digital onboardingu.

Alior Bank dalszy swój rozwój opiera na nowych technologiach. Plan na najbliższe trzy lata zakłada szybkie tempo wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno we współpracy z partnerami technologicznymi, fintechami, jak i poprzez samodzielne tworzenie rozwiązań upraszczających procesy w banku.