IKE oraz IKZE to wyodrębnione rachunki papierów wartościowych służące do inwestowania w instrumenty notowane na giełdzie. Obie opcje dają przede wszystkim możliwość dodatkowego zabezpieczenia się na emeryturę i korzystania z ulg podatkowych w postaci zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

Na rok 2022 limit wpłat na IKE Alior Banku wynosi 17 766 zł

W przypadku IKZE można także od razu, nie czekając na okres emerytalny, skorzystać z ulgi poprzez odliczenie wpłaty w danym roku podatkowym od dochodu w swoim rocznym zeznaniu PIT. Dopiero na koniec oszczędzania, przy wypłacie środków z IKZE zostanie pobrany podatek w wysokości 10 proc.

Posiadacze IKE mogą wypłacić zebrane środki z zachowaniem korzyści podatkowych po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (60 lub 55 lat). Jedynym warunkiem jest to, że zasilali oni konto przez co najmniej 5 lat, lub dokonali ponad połowy wpłat w okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W przypadku IKZE oszczędzający mogą złożyć wniosek o wypłatę funduszy po ukończeniu 65. r.ż. pod warunkiem dokonywania wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych.

Wpłaty na rachunki maklerskie IKE nie mogą przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W przypadku IKZE wartość ta wynosi 1,2-krotność wspomnianych prognoz. Na rok 2022 limit wpłat na IKE wynosi 17 766 zł, natomiast na IKZE 7 106,40 zł. Klient jednak sam decyduje, ile, jak często i w jakim okresie przelewa środki na swoje konto emerytalne..

Oferta IKE pozwala też na wcześniejsze częściowe lub całkowite wycofanie środków. W przypadku wygenerowania zysku powstaje obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Z kolei rachunek IKZE umożliwia wyłącznie całkowitą wcześniejszą wypłatę środków, a jej dokonanie zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.

Rachunki maklerskie IKE i IKZE w Alior Banku mogą być prowadzone wyłącznie jako indywidualne dla osób pełnoletnich. Klienci mogą podpisać umowę oraz składać zlecenia wygodnie i bezpiecznie za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Banku. Klienci mogą posiadać po jednym rachunku maklerskim IKE oraz IKZE.