Usługi AxFina są oparte o analizę danych klienta, jego sytuacji finansowej oraz na odpowiednim dobraniu strategii komunikacji. Ponadto, spółka stawia na bardziej empatyczne podejście do osoby zadłużonej, cyfrową komunikację omnichannel i samoobsługowe zarządzanie zobowiązaniem przez klienta. Umożliwia także dokonywanie szybkich płatności online, konsolidację zadłużenia i refinansowanie na podstawie spersonalizowanych informacji o wierzytelności – czytamy w komunikacie.

AxFina, aplikacja do zarządzania wierzytelnościami, debiutuje w Polsce

AxFina w listopadzie bieżącego roku zakończyła proces wdrożenia w Polsce a następnie skoncentruje się na implementacji narzędzi cyfrowego zarządzania wierzytelnościami w dwóch obszarach: bezpośrednio poprzez AxFina, a także w modelu „white-label” (customowo, ściśle dopasowując się do marki oraz potrzeb klienta biznesowego).

Ofertą mają być szczególnie zainteresowane przedsiębiorstwa z branży e-commerce, pożyczkodawcy, branża ubezpieczeniowa, fintechy, branża energetyczna i challenger banki.

– Obecnie pracujemy nad nowymi produktami. Mogę zdradzić, że kolejnym krokiem będzie wprowadzenie przyjaznej oferty dla klientów indywidualnych w postaci konsolidacji i refinansowania zobowiązań – mówi Krzysztof Różycki, Chief Servicing Officer oraz Country Manager w Polsce.

AxFina udostępnia także platformę samoobsługową Finastic. Narzędzie jest dostępne również w modelu SaaS.  Ma zapewniać niskokosztową komunikację z klientem w oparciu o jego własne preferencje i wybory. Narzędzie dopasowuje komunikaty wysyłane do użytkownika końcowego na podstawie cyfrowej analizy zebranych danych.

Użytkownik samodzielnie zarządza saldem swojego zobowiązania w systemie 24/7 (także w weekendy i święta). Takie rozwiązanie ma zwiększać efektywność czasową i kosztową oraz wzmacniać zaangażowanie klientów w proces spłaty długu. Kwoty są spłacane przez klienta drogą online, przez co są automatycznie księgowane i natychmiast aktualizują saldo zadłużenia.