Przed branżą energetyczną stoi wiele wyzwań związanych z trendem 3D, czyli decentralizacją, dekarbonizacją i digitalizacją. W Polsce naglące staje się wsparcie procesów konsolidacyjnych w istniejących grupach energetycznych. Dodatkowo szereg zmian prawnych związanych m.in. z Rynkiem Mocy, OZE, zmianami na Rynku Bilansującym oraz przede wszystkim z powołaniem OIRE wraz z Centralnym System Informacji o Rynku Energii powoduje, że systemy obsługi klienta czeka dynamiczny i skomplikowany rozwój.

Odpowiedź na potrzeby rynku

AUMS Biling & CIS w wersji 4.0 powstał jako odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku, w wyniku inwestycji wspieranych także projektem współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz we współpracy z gronem krajowych i zagranicznych ekspertów.

W AUMS Biling & CIS 4.0 dokonano istotnych zmian związanych z technologią, a także automatyzacją procesów biznesowych. Wprowadzono optymalizacje w zarządzaniu pracą w systemie, standaryzacje wymiany danych oraz szereg nowych funkcjonalności. System jest całkowicie otwarty oraz daje możliwości samodzielnego rozwoju przez przedsiębiorstwo energetyczne i we współpracy z partnerami zewnętrznymi (brak vendor-locking).

Zastosowane technologie umożliwiają wykorzystanie baz danych opartych na OpenSource, a dodatkowo wdrożone narzędzia oraz przyjęta strategia wielochmurowa (multicloud) i hybrydowa (hybrid cloud) umożliwia przeniesienia systemu do dowolnej chmury wybranego dostawcy.

– Jako wieloletni partner sektora energetycznego zdajemy sobie sprawę, że obecnie kluczowe jest szerokie otwarcie systemów i pozbawienie ich cech vendor-lockingu – podkreśla Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland.

AUMS Biling & CIS 4.0 oferuje również szereg nowych funkcjonalności, które przede wszystkim związane są z możliwością rozbudowy oferty. Wprowadzony został model danych oparty o konto rozliczeniowe, na którym rejestrowane są dane wielu stron umowy – nabywców i odbiorców. W standardzie oferowane są mechanizmy, pozwalające dokonywać rozliczeń pojedynczych urządzeń odbiorcy w ramach Internetu Rzeczy (IoT).

Obniżenie kosztów

Rozbudowa funkcjonalna i cyfryzacja usług była kolejnym ważnym celem wprowadzanych zmian. Umożliwia naszym Klientom obniżenie kosztów obsługi ich odbiorców, chociażby m.in. poprzez automatyzację procesów czy optymalizację pracy. Z prowadzonych szacunków, analiz i opinii ekspertów wynika, że koszty te mogą zmaleć o 30% – dodaje Tomasz Bendlewski.

Grupa Asseco rozlicza w swoich systemach łącznie ponad czterdzieści milionów punktów poboru energii elektrycznej i gazu na świecie. W samej Polsce ponad 60% rachunków za energię jest generowanych w oparciu o AUMS Biling & CIS. Wśród krajowych firm, które wybrały system  bilingowy AUMS są koncerny energetyczne: Enea, Energa, Tauron, PGE, PGNiG oraz firmy telekomunikacyjne Orange i Polkomtel.

Asseco niedawno rozpoczęło współpracę z Chmurą dla Zdrowia. Pomaga także we wdrażaniu elektronicznych podpisów, między innymi w Kruku albo banku Santander. W 2020 roku firma osiągnęła 1,2 miliardów PLN przychodów.