Zdalne nauczanie jest obecnie dużym wyzwaniem dla szkolnictwa. Budzi wielkie emocje, a rozwiązania i narzędzia do nauki ciągle są niewystarczające. Autenti postanowiło wyjść naprzeciw potrzebom polskich szkół. Bezpłatnie umożliwić m.in. szybkie i łatwe podpisywanie online dokumentów z rodzicami uczniów czy studentami placówek edukacyjnych, np. korzystających z bezpłatnego pakietu narzędzi Google – G Suite dla szkół i uczelni. To darmowa usługa, która pozwala np.: prowadzić zajęcia online, dzielić się plikami czy komunikować z uczniami w jednym miejscu.

Cyfryzacja obiegu dokumentów w szkołach

Autenti wspiera rozwiązanie G Suite i wkracza w momencie, w którym niezbędne staje się zebranie zgód rodziców uczniów i studentów na korzystanie z narzędzia. Platforma do składania podpisu elektronicznego pozwala na sygnowanie dokumentów w 100% zdalnie, co pomaga oszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnego wychodzenia z domu. Umowy, zgody, oświadczenia – to wszystko można podpisać online dzięki platformie Autenti. Bez konieczności drukowania, przesyłania skanów i dokumentów.

Szkoły, które zdecydują się na korzystanie z usługi G Suite i założą darmowe konto na platformie Autenti, będą mogły wykorzystać podpis elektroniczny również do szerszych celów. Dzięki niemu podpiszą zgodnie z prawem i w sposób wiążący dokumenty z nauczycielami i innymi pracownikami szkół, a także umowy o dzieło, umowy zlecenie czy zamówienia. Co więcej, zakup sprzętu, świadczenie usług, protokoły zdawczo-odbiorcze i wiele innych dokumentów może być przez szkoły podpisanych zdalnie, bez wychodzenia z domu i marnowania papieru.

– Kiedy dowiedzieliśmy o staraniach Google, by jak najwięcej szkół mogło korzystać z narzędzi do zdalnej edukacji, nie wahaliśmy się ani chwili. Chcemy wciąż intensywnie popularyzować ideę e-podpisu, ale w obecnej sytuacji nie musimy i nie chcemy zarabiać na każdym sprzedanym na platformie koncie – mówi Tomasz Plata, jeden z założycieli Autenti i CMO spółki.

– Dyrektorzy szkół, administratorzy mają obecnie na swoich głowach znacznie poważniejsze wyzwania, dlatego jesteśmy szczęśliwi mogąc zaoferować im dostęp do usługi e-podpisu bezpłatnie w czasach epidemii. Prawdziwymi beneficjentami tej akcji będą również nasze dzieci, uczniowie. I ta myśl dodaje nam wiatru w żagle – dodaje Plata.

– Udostępnienie platformy Autenti pomoże w jeszcze szybszym wdrażaniu narzędzi do edukacji zdalnej w szkołach i uczelniach. Cieszymy się, że nasza współpraca umożliwi placówkom skorzystanie z tych możliwości i sprawne prowadzenie zajęć online – podkreśla Łukasz Pietrzak z Google Polska.

Wirtualne klasy od Google

Bezpłatne narzędzia Google do zdalnej edukacji pozwalają na tworzenie wirtualnych klas, w których mogą odbywać się zajęcia z uczniami oraz udostępniają narzędzia do tworzenia prezentacji, testów i zadań online. Uzyskanie dostępu do darmowego zestawu narzędzi G Suite dla szkół jest możliwe po rejestracji placówki pod tym adresem. Wsparcie w uruchomieniu platformy do zdalnej edukacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowerewolucjedlaedukacji.pl.

Z kolei spółka Autenti oferuje szkołom i uczelniom darmowe konto do podpisu elektronicznego nie krócej niż do końca roku szkolnego 2019/2020. Nawet po jego zakończeniu placówki te będą mogły wykorzystywać konto Autenti w modelu FREE i nie utracą dostępu do podpisanych już elektronicznie dokumentów.