– W przeciwieństwie do leasingu, w pożyczce leasingowej do rat pożyczki nie dolicza się podatku VAT. Ma to duże znaczenie w branżach, w których pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT. Dodatkową zaletą pożyczki leasingowej jest krótki czas decyzji i duża dostępność samochodów z tym finansowaniem – mówi Tomasz Otto, Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu odpowiedzialny za rozwój Automarket.pl.

Jak przebiega proces zakupu auta z pożyczką leasingową?

Pierwszym krokiem jest wybór przez przedsiębiorcę interesującego go modelu auta na platformie Automarket.pl. W kolejnym kroku kupujący określa wysokość raty oraz czas spłaty pożyczki – od 24 do 84 miesięcy. Przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty – częściowej lub całkowitej.

Następnie kupujący ustala wysokość wkładu własnego, którego minimalna wysokość wynosi nawet 0 zł. Decydując się na wyższą wpłatę można stać się jedynym właścicielem auta widniejącym w dowodzie rejestracyjnym. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy, uiszczenie opłaty początkowej, rejestracja oraz cesja ubezpieczenia.

Z finansowaniem w postaci pożyczki leasingowej dostępne są wybrane modele aut. Klienci mogą wybierać spośród samochodów z różnych segmentów. Jak podkreśla Automarket.pl, wszystkie pojazdy są szczegółowo zweryfikowane i mają pełną, udokumentowaną historię serwisową.