Usługi świadczone w systemie Inkart obejmują autoryzację i rozliczenie transakcji dokonywanych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach i innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju, dokonywanych przez posiadaczy kart VISA i MasterCard.

BGŻ BNP Paribas drugim wydawcą kart w systemie Inkart

Inkart jest przeznaczony do obsługi kart różnych systemów płatniczych i różnorodnych typów transakcji kartowych, a wprowadzone w systemie rozwiązania zapewniają najwyższe bezpieczeństwo -mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.

– Cieszymy się, że do systemu przystąpił kolejny duży Wydawca kart, co potwierdza coraz większe zainteresowanie rynku kartowego lokalnym rozwiązaniem oferowanym przez KIR – wyjaśnia Dariusz Marcjasz.

Czytaj także: KIR rozliczył pierwsze transakcje w systemie Inkart

Inkart, oprócz swojej podstawowej funkcji, oferuje także usługi wspierające. Należą do nich przekierowywanie komunikatów autoryzacyjnych oraz autoryzacja zastępcza (przeznaczona dla wydawców kart). Ponadto, Inkart opracowany został w sposób, który daje możliwość  wspierania nowych rozwiązań lokalnych w zakresie rozliczeń transakcji kartowych.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec I kwartału 2017 r. na polskim rynku funkcjonowało 37,7 mln kart płatniczych. Od stycznia do marca 2017 r. Polacy wykonali nimi 1,03 mld transakcji w ponad 23 tys. bankomatów i ponad 563 tys. terminali POS działających na terenie Polski.