Raport A Bank of Israel Digital Shekel – Potential Benefits, Draft Model, and Issues to Examine​.

W Izraelu bank centralny bada temat CBDC od 2017 roku. W listopadzie 2018 roku opublikowano pierwsze raporty zawierające rekomendacje, by kontynuować temat. Od tego czasu sytuacja mocno się zmieniła – dzisiaj Bank Izraela opublikował oficjalny raport, z którego wynika, że korzyści z wprowadzenia cyfrowego szekla są spore – od zmniejszenia poziomu szarej strefy, po przyśpieszenie płatności, wymiany handlowej i transferów zagranicznych.

Wszyscy pracują nad CBDC

Wydaje się, że wprowadzenie cyfrowego szekla w najbliższej przyszłości jest już przesądzone aczkolwiek autorzy raportu podkreślają, że korzyści wynikające z jego wprowadzenia można by osiągnąć poprzez ulepszenia istniejących rozwiązań. Być może. Prace nad CBDC są zgodne z trendem ogólnoświatowym – chociaż na razie nie ma jeszcze oficjalnych decyzji o bezwzględnym uruchomieniu projektów e-walut narodowych, to nie da się ukryć, że EBC pracuje nad cyfrowym euro, Bank Anglii nad cyfrowym funtem, Amerykanie nad e-dolarem, a Japończycy nad e-jenem. W wyścigu o cyfrową walutę narodową wygrywają Chiny, które prowadzą już testy na żywym organizmie – cyfrowy juan jest już w obrocie.

W międzyczasie pojawiły się kontrowersyjne rozwiązania np. z ograniczające datę ważności cyfrowych walut narodowych, co miałoby pobudzać konsumpcję, ale też mogłoby być narzędziem politycznym. A w Polsce? Na obecną chwilę e-złoty nie stanowi wysokiego priorytetu dla NBP. Ale nie uciekniemy od tego tematu i jeśli w innych krajach będzie cyfrowa wersja waluty centralnej, to w Polsce prędzej czy później też.

Emisja cyfrowego szekla jest niepewna, ale plan musi być gotowy

Bank Izraela wyraźnie podkreśla, że jeszcze nie zdecydował o emisji cyfrowego szekla, ale przyśpiesza prace nad nim, tak by mieć gotowy plan, by w przypadku pojawienia się sprzyjających okoliczności istniała szybka ścieżka do jego emisji. W tym celu powołano specjalną komisję wewnątrz banku, której zadaniem jest monitorowanie tematu i przygotowanie planu.

Bank przedstawił tez wstępny model izraelskiej waluty cyfrowej – ma on posłużyć do dyskusji, zebrania opinii i zaaktywizowania środowiska naukowego i eksperckiego do zaangażowania się w rozwój projektu, w tym jego sprawdzenie pod kątem ewentualnych zagrożeń np. dla różnych podmiotów gospodarczych.