Resort cyfryzacji przygotował bardzo obszerny projekt ustawy, który ma zagwarantować stosowanie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W sumie nowelizowanych jest ponad 150 ustaw, w tym także ustawa Prawo bankowe. Serwis Bankier.pl pisze, że zapis dotyczący obowiązku informowania klientów o przyczynie nie udzielenia kredytu ma już akcept rządu.

Bank poda powód odmowy przyznania kredytu

Do tej pory takie prawo przysługiwało tylko przedsiębiorcom. Teraz powód odmowy będą mogli poznać także klienci indywidualni i to niezależnie czy wniosek odrzuciła maszyna (algorytm), czy człowiek. Klienci powinni wiedzieć, które czynniki przesądziły o wydaniu danej decyzji kredytowej – argumentowali nowe przepisy przedstawiciele resortu cyfryzacji.

Co ciekawe na początku poprawki zakładały, że obowiązek poinformowania klienta o powodzie odmowy będzie występował tylko wtedy, gdy to algorytm podejmie decyzję kredytową. Ostatecznie rozszerzono zmiany także na wnioski analizowane przez człowieka. Eksperci wskazali, że maszyny rozpatrują tylko wnioski w przypadku kredytów niskokwotowych. W przypadku większych sum wciąż zaangażowany jest człowiek.

To nie jedyne zmiany nad którymi pracowały sejmowe komisje w sprawie ustawy o RODO. W środę podjęto także ważne decyzje z perspektywy banków i fintechów. Zrezygnowano z zamkniętego katalogu danych dotyczących badania zdolności kredytowej. Dzięki temu banki i inne instytucje uprawnione do udzielania pożyczek będą mogły korzystać ze znacznie szerszego zakresu danych na temat klientów.

Druga decyzja dotyczyła konfliktu pomiędzy RODO, a dyrektywą PSD2. W ustawie o RODO wykreślono punkt mówiący o tym, że dane użytkowników będą mogły być przetwarzane wyłącznie po ich uprzedniej zgodzie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.