– Celem partnerstwa jest wsparcie merytorycznej, strategicznej oraz technologicznej współpracy pomiędzy instytucjami. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów banku oraz kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego pozwoli na efektywne wsparcie działań innowacyjnych, budowę unikalnych konceptów naukowo-biznesowych, a także dodatkowych możliwości edukacyjnych i rozwojowych dla studentów – czytamy w informacji prasowej.

Inkubator UW i Bank Peako pomogą startupom

Pierwszą wspólną inicjatywą Banku Pekao oraz UW był maraton programowania – hackathon Banku Pekao. Odbył się on w weekend 22-24 lutego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a jego uczestnicy pracowali nad innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi wykorzystania danych z terminali płatniczych.

UW i Bank Pekao planują już kolejne projekty. Możliwa będzie na przykład realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz zasobów banku. Porozumienie zakłada także współpracę przy organizacji konferencji, debat i warsztatów adresowanych zarówno do społeczności akademickiej, pracowników banku, jak i szerszego odbiorcy.

Inkubator UW działa na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z oferty Inkubatora UW – która jest całkowicie bezpłatna – mogą korzystać studenci wszystkich stopni studiów, doktoranci, absolwenci do dwóch lat po ukończeniu studiów oraz pracownicy obu uczelni.

Inkubator działa od blisko dwóch lat. W tym czasie z warsztatów i programów – które zamknęły się liczbą ponad 1,5 tys. godzin nauki – z oferty Inkubatora skorzystało ponad 3,3 tys. uczestników. Mieli oni okazję zgłosić łącznie kilkaset pomysłów – takich, które mogą przekształcić się w działalność gospodarczą, jak i tych o charakterze społecznym.

Przy okazji warto przypomnieć o innych inicjatywach na rzecz startupów, które podejmują polskie banki. Jako przykłady można wymienić nabór do kolejnej edycji akceleratora Alior Banku – RBL_Start, czy rekrutację fintechów przez Santander Bank Polska, w ramach programu AccelUp.