Dzięki przystąpieniu do Programu, Bank Pekao S.A. będzie mógł zaoferować firmom możliwość bezpłatnego korzystania z terminali przez  12 miesięcy . Oferta skierowana jest przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorców, którzy nigdy nie akceptowali płatności kartowych bądź nie posiadali takiej możliwości przez ostatnie 12 miesięcy. Program „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa wydawców kart, agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych, Związku Banków Polskich i Ministerstwa Rozwoju.

Czytaj także: Elavon dołączył do Programu „Polska Bezgotówkowa”

Darmowe terminale przez rok

Bank Pekao S.A. od lat wspiera rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce. Robimy to dwutorowo. Z  jednej strony rozwijając sieć akceptacji kart udostępniając terminale w tysiącach sklepów, łącznie z największą siecią detaliczną w kraju, czy angażując się w inicjatywy wspierające obrót bezgotówkowy takie jak Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, z drugiej zaś wprowadzamy innowacyjne produkty kartowe oraz płatności mobilne. Chcemy znacząco przyczynić się do rozwoju płatności bezgotówkowych w kraju – mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria i podpiszą umowę z Bankiem Pekao S.A., przez 12 miesięcy nie poniosą żadnej opłaty za akceptację kart. Oznacza to, że nie zapłacą opłat za dzierżawę terminali, przy czym ich liczba w firmie nie może przekroczyć trzech. Nie zapłacą również prowizji od obrotu bezgotówkowego, pod warunkiem, że obrót na każdy terminal nie przekroczy kwoty 100 tys. PLN.

Czytaj także: BGŻ BNP Paribas w Programie „Polska Bezgotówkowa”. Promocje dla przedsiębiorców

Bank Pekao S.A./AS