Koszt jednego przelewu to 5 złotych, a za jednym razem klient indywidualny może przelać w ten sposób 5 tys. PLN. Z kolei w ciągu jednego dnia można maksymalnie przesłać 10 tys. PLN – za pomocą kilku przelewów. Przelewy Express Elixir oprócz powyżej wspomnianych limitów nie mogą przekroczyć ustalonych limitów dla Pekao24.

Express Elixir w Banku Pekao

Przelewy Express Elixir mogą być zlecane wyłącznie z rachunków prowadzonych w złotych. Są one przyjmowane i realizowane również wyłącznie w złotych – przypomina Bank Pekao. Klienci powinni pamiętać, że taki przelew można wykonać tylko wtedy, gdy bank odbiorcy również obsługuje transakcje za pomocą EE. Obecnie system jest dostępny w większości dużych banków działających w Polsce. Pełny wykaz banków z dostępnością Express Elixir można znaleźć tutaj.

Transakcje Express Elixir w Pekao można realizować z kont osobistych prowadzonych w złotych. Bank nie realizuje przelewów ekspresowych z rachunku podstawowego (konto o ograniczonej funkcjonalności) oraz rachunków walutowych. Transakcje są realizowane natychmiastowo w każdy dzień tygodnia, prawie 24 godziny na dobę – z wyjątkiem przerwy między 3.00 a 3.30 w nocy.

Express Elixir to system natychmiastowych przelewów obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W styczniu 2020 roku Polacy zrealizowali za pomocą EE 3,2 mln przelewów o łącznej wartości obrotów 4,5 mld PLN. To kolejny rekordowy miesiąc. System przelewów natychmiastowych od KIR działa w systemach banku już od kilku miesięcy. W grudniu 2019 Pekao udostępnił przelewy na telefon BLIK, które opierają się właśnie o infrastrukturę Express Elixir.