Taka forma autoryzacji dostępna jest we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego w Warszawie i jej okolicach oraz w wybranych oddziałach w Krakowie, Poznaniu i Toruniu. W ciągu najbliższych kilku miesięcy taka forma autoryzacji zostanie wprowadzona we wszystkich oddziałach PKO.

Autoryzacja kodami SMS w oddziałach PKO Banku Polskiego

W trakcie realizacji transakcji w oddziale klient otrzyma SMS z danymi dyspozycji. Aby została zrealizowana, doradca poprosi o jej zaakceptowanie i zatwierdzenie poprzez podanie kodu. Jest to równoznaczne z jej autoryzacją przez klienta.

W ten sposób można potwierdzić dyspozycje dotyczące między innymi wpłaty i wypłaty gotówki, polecenia przelewu, wypłaty częściowej i całkowitej z lokaty, zmiany rachunku do spłaty pożyczki, zmiany daty płatności raty, czy wcześniejszej częściowej bądź całkowitej spłaty kredytu.

W informacji prasowej PKO Banku Polskiego czytamy, że klienci, którzy testowali usługę podczas pilotażu, pozytywnie przyjęli nowe rozwiązanie wskazując, że jest zdecydowanie wygodniejsze i skraca czas obsługi przez doradcę. Może się jednak wydawać, że wygodniej złożyć podpis na dokumencie, niż dyktować szereg cyfr konsultantowi…

Bank tłumaczy, że jest to kolejny krok w realizacji strategii digitalizacji procesów. W niektórych oddziałach nawet 50% dyspozycji ma być autoryzowanych za pomocą kodów SMS. Zastanawiające może być jednak wdrożenie usługi opartej na kodach SMS, skoro już niebawem w PKO ma pojawić się mobilna autoryzacja, czyli potwierdzanie transakcji z poziomu aplikacji mobilnej.