Sztuczna inteligencja będzie miała transformacyjny wpływ na system finansowy, rynki pracy, produktywność i wzrost gospodarczy, twierdzi BIS w nowym raporcie, który ostrzega, że powszechna adopcja tej technologii może mieć reperkusje dla dynamiki inflacji.

Banki centralne powinny wykorzystywać sztuczną inteligencję

„Szybkie i powszechne przyjęcie sztucznej inteligencji oznacza, że istnieje pilna potrzeba, aby banki centralne podniosły swoje umiejętności. Banki centralne muszą zwiększyć swoje możliwości zarówno jako świadomi obserwatorzy skutków postępu technologicznego, jak i użytkownicy samej technologii” – twierdzi BIS.

Jako użytkownicy technologii, banki centralne mogą usprawnić prognozowanie, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym do lepszego przewidywania inflacji i innych zmiennych ekonomicznych oraz do przeglądania danych pod kątem słabych punktów systemu finansowego, umożliwiając władzom lepsze zarządzanie ryzykiem.

– Ogromne ilości danych mogą dostarczyć nam szybszych i bogatszych informacji w celu wykrycia wzorców i ukrytych zagrożeń w gospodarce i systemie finansowym. Wszystko to może pomóc bankom centralnym lepiej przewidywać i kierować gospodarką – mówi Hyun Song Shin, szef działu badań i doradca ekonomiczny w BIS.

W raporcie BIS czytamy, że w sektorze finansowym sztuczna inteligencja może poprawić wydajność i obniżyć koszty płatności, pożyczek, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Jednak technologia ta wprowadza również zagrożenia, takie jak nowe rodzaje cyberataków.

W raporcie stwierdzono, że skala wpływu, jaki będzie miała sztuczna inteligencja, oznacza, że istnieje pilna potrzeba współpracy banków centralnych we wspieraniu rozwoju społeczności praktyków w celu dzielenia się wiedzą, danymi, najlepszymi praktykami i narzędziami dotyczącymi tej kwestii.