Nowe przepisy pozwolą bankom zrezygnować z tradycyjnej formy przyznawania kredytów konsumenckich i dadzą im bardziej elastyczne narzędzia – między innymi Big Data oraz analitykę behawioralną.

Hong Kong złagodzi wymogi względem banków

Oznacza to, że banki będą mogły korzystać z tych samych nowoczesnych rozwiązań, z których z powodzeniem korzystają fintechy.  Zgodnie z nowymi wytycznymi banki mogą wyodrębnić część portfela z kredytami konsumenckimi (nie więcej niż 10% ich bazy kapitałowej) i zastosować specjalne zasady, przy udzielaniu pożyczek kanałami online i mobile.

Oznacza to, że jeżeli klient składa wniosek o pożyczkę z poziomu aplikacji mobilnej, to nie musi dostarczać skanu dokumentów potwierdzających jego dochody i wypełniać skomplikowanych formularzy. Banki mogą skorzystać z nowoczesnych metod analizy ryzyka kredytowego – na przykład zweryfikować klienta przy pomocy social mediów.

Nowe regulacje mają pozwolić na zwiększenie poziomu innowacyjności w bankach działających na terenie Hong Kongu. Kraj mocno stawia na fintechy, które mogą korzystać między innymi z regulacyjnej piaskownicy. Banki potrzebowały zatem złagodzenia regulacji, tak aby mogły konkurować z mniejszymi podmiotami.

Surowsze wymogi HKMA względem banków ograniczały ich możliwości do konkurencji z fintechami. Na zmianie przepisów skorzystają nie tylko większe instytucje, ale także klienci, którzy najprawdopodobniej dostaną większą gamę nowoczesnych usług. Więcej na temat nowych regulacji można przeczytać na stronie HKMA.