Zamiast tego policja sprawdzi wspomniane dane w systemie informatycznym CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów). Już dziś znajdują się tam informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a także dane o polisie oraz o badaniu technicznym.

Bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC – ale wciąż z prawem jazdy

O terminie zniesienia obowiązku kierowcy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem ministra cyfryzacji. Obecnie kierowca, który nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Uwaga! Po przyjętych zmianach, za brak prawa jazdy nadal będą grozić kary.

Dowód rejestracyjny trzeba też będzie mieć przy sobie udając się do stacji kontroli pojazdów – by uzyskać pieczątkę potwierdzającą przejście badania. Jest to niezbędne podczas kontroli służb poza granicami kraju.

No właśnie, a co z tym prawem jazdy? W zeszłym roku była minister cyfryzacji Anna Streżyńska zapewniała, że prawo jazdy w smartfonie pojawi się już na jesienie 2017. Wiemy, że ostatecznie tak się nie stało, a w resorcie wciąż trwają prace nad kolejnymi mDokumentami – na razie nie wiadomo kiedy dokumenty będą dostępne z poziomu smartofna. Ostatnio przyjęto tak zwaną „ustawę węzłową”, która daje podstawę prawną pod funkcjonowanie mDokumentów. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Zielone światło dla mDokumentów.

Prawo o ruchu drogowym – co jeszcze zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji?

  • ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów;
  • większą dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania – za pomocą interfejsów wymiany danych – nieodpłatnie;
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej.
  • wprowadzane rozwiązania pozwolą na stopniowe uruchamianie kolejnych e-usług dla obywateli (m.in. „sprawdź swoje uprawnienia”, „sprawdź uprawnienia kierowcy”, „udostępnij swoje dane pracodawcy”).

Ministerstwo Cyfryzacji/RT