Warto przypomnieć, że Polscy pożyczkobiorcy w styczniu br. chętniej sięgali po finansowanie zewnętrzne niż w analogicznym okresie 2021 roku. Biuro Informacji Kredytowej opublikowało informacje z których wynika, że odnotowano znaczny wzrost r/r liczby udzielonych pożyczek oraz przyznanych w ich ramach kwot.

Bilans za luty 2022 niższy niż w poprzednio

Banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-11,4%), jak i wartościowym (-5,8%). Przyznano też o (-33,8%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-18,6%) mniej kredytów w rachunku bieżącym.

W przypadku kredytów obrotowych ujemna dynamika również była niższa i wyniosła (-3,4%). Wskaźnik wartości udzielonych kredytów inwestycyjnych spadł o (-19,6%), a ilość kredytów w rachunkach bieżących o (-6,1%).

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,37% w ujęciu wartościowym. W lutym 2022 r. polepszył się ogólny Indeks jakości o (-0,31) m/m. Indeks spadł również w porównaniu do zeszłego roku o (-0,54). Warto podkreślić, że nadal jest on na bezpiecznym poziomie.

W okresie 12-miesięcznym polepszyły się Indeksy dwóch rodzajów kredytów. Najwyższe skok Indeksu wystąpił w przypadku kredytów obrotowych (-1,19). Niestety w okresie 12-miesięcznym pogorszył się jednak Indeks kredytów w rachunku bieżącym (+0,20).

Według kolejnego z odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej spłacane były kredyty przez firmy usługowe. Wartość Indeksu w lutym 2022 roku wyniosła 4,79%. Najlepszy odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 3,83%.

W porównaniu do lutego 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w przypadku dwóch branż: budownictwa o (+0,41) oraz produkcji (+0,16). W porównaniu do lutego 2021 r. Indeks polepszył się w dwóch branżach: usługach o (-0,93) i handlu o (-0,55).

A jak to wygląda w liczbach?

Na ponad 12 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., przypada ponad pięć i pół tys. firm usługowych (46,3%). Ponad 3 tys. pozostałych należało do sektora handlowego (24,8%). Łącznie więc ponad 71% udzielonych w lutym 2022 r. kredytów przypadło tylko na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,630 mld zł, banki udzieliły 634 mln zł (38,9%) kredytów firmom z sektora usług oraz 494 mln zł (30,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w lutym 2022 r. 69,2% łącznej wartości udzielonych kredytów. Najważniejsze jest to, że wyniki z okresu pandemii zdają się odchodzić w zapomnienie.