Warto przy okazji wspomnieć, że Biuro Informacji Kredytowej wystartowało zeszłej jesieni z nowym programem BIK HUB. Uczestnictwo w piaskownicy technologicznej Biura Informacji Kredytowej daje przedsiębiorcom możliwość weryfikacji rozwiązań przed wprowadzeniem ich na rynek.

Poprawa sytuacji na rynku pożyczkowym względem stycznia 2021

W styczniu 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły łącznie 276,3 tys. nowych pożyczek na wartość 713 mln zł. To więcej w ujęciu wartościowym względem  stycznia 2021 r. aż o 64,9%. W ujęciu liczbowym natomiast, udzielonych pożyczek było więcej o 43,8%. Jednak miesiąc do miesiąca odnotowano kilkuprocentowy spadek dynamiki zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym.

Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 351 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2021 r. o 14,1%.

Warto przypomnieć, że na początku zeszłego roku, niemalże połowa udzielonych pożyczek (43,75%) przypadała na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiło to jednak tylko 10,7% sprzedaży, kiedy to dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, stanowiąc 44,8% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały niemalże 10% udział w sprzedaży.

W styczniu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych, zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym, odnotowały wzrost. Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym można zaobserwować przy pożyczkach ze skrajnych przedziałów:

  • niskokwotowe, do 500 zł:  +71,0%
  • wysokokwotowe, powyżej 5 tys. zł:  +59,3%

W ujęciu wartościowym, najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+81,3%) oraz niskokwotowe do 500 zł (+63,4%).