Dane nie się zaskakujące. Liczby przedstawione przez NBP potwierdzają statystyki regularnie podawane przez Polski Standard Płatności, operatora BLIKA. Raport banku centralnego pozwala jednak porównać wzrost popularności BLIKA, w stosunku do innych systemów płatności. Pełny raport NBP można pobrać tutaj.

NBP publikuje najnowsze dane na temat systemów płatniczych

W swoim opracowaniu NBP uwzględniło takie systemy płatności jak SORBNET2, TARGET2-NBP, Elixir, BlueCash, i BLIK. Co nie może zaskakiwać, zdecydowanie najwięcej transakcji rozliczono w powszechnie używanym przez banki systemie SORBNET2 – w I kwartale było to około 1 mln zleceń o wartości prawie 20 bln złotych. Z kolei w systemie TARGET2-NBP, czyli tym obsługującym międzynarodowe przelewy w euro, rozliczono łącznie 392,9tys. zleceń o wartości 403,6 mld euro.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak wzrost popularności BLIKA. To właśnie ten system zanotował relatywnie największy wzrost obrotów w I kwartale 2019r. – na poziomie 12%. W Q1 2019 za pomocą BLIKA rozliczono transakcje o wartości prawie 5 mld złotych, w porównaniu do 4,4 mld w Q4.  Innym systemem, w którym odnotowano wzrost wartości transakcji był BlueCash – 2,91 mld w porównaniu do 2,88 mld w Q4 2018.

W przypadku pozostałych systemów pojawiły się spadki obrotów w porównaniu do IV kwartału 2018 r. I tak, w systemie Elixir i Euro Elixir wartość przetwarzanych transakcji zmniejszyła się odpowiednio o 8% i 7%, a w systemach płatności wysokokwotowych, czyli SORBNET2 i TARGET2-NBP spadek wartości zleceń był nieco mniejszy i wyniósł odpowiednio 5% i 4%. W systemie płatności natychmiastowych Express Elixir odnotowano spadek obrotów o 3%.

Jeśli chodzi o liczbę przetworzonych transakcji, to tutaj ponownie najlepszy wynik zanotował BLIK – za jego pomocą przeprowadzono prawie 40 mln operacji, co daje wzrost o 18%. Na drugim miejscu uplasował się Express Elixir z wynikiem niespełna 5 mln rozliczonych transakcji – to wzrost o 13%. Z kolei BluCash może się pochwalić poprawą wyniku o 3%, przetwarzając 2,6 mln operacji. Pozostałe systemy zanotowały spore spadki.