Na koniec 2022 roku z BLIKA korzystało blisko 13 mln użytkowników, którzy zrealizowali ponad 1,2 mld operacji, o wartości 163,9 mld zł. BLIK najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce – w ubiegłym roku zapłacono nim w tym kanale aż 714,2 mln razy. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku silnie rosła także liczba przelewów na telefon BLIK i płatności w POS – w 2022 r. zanotowano w tych kanałach wzrost odpowiednio o 110 i 162 proc. rok do roku.

BLIK zaliczony przez NBP do najważniejszych systemów płatniczych

BLIK zdecydowanie zwiększył swój udział w rynku płatności detalicznych w Polsce. Na koniec 2022 r. wynosił on już 29 proc., czyli o 7 p.p. więcej niż rok wcześniej. W rezultacie – według przyjętej przez Narodowy Bank Polski klasyfikacji – został on włączony do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”.

Polityka NBP stanowi, że do tej kategorii zaliczane są te systemy, których udział w liczbie wszystkich zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych w danej walucie, wynosi co najmniej 25 proc. W praktyce oznacza to m.in. że analiza przekazywanych przez Polski Standard Płatności raportów do NBP, będzie prowadzona z uwzględnieniem większego znaczenia systemu BLIK dla całej infrastruktury płatniczej w Polsce, a co za tym idzie także dla stabilności polskiego systemu finansowego.

– Decyzja Narodowego Banku Polskiego to dowód na to, jak kluczową rolę w polskim systemie płatniczym odgrywa BLIK. Stabilność i bezpieczeństwo BLIKA są dla Polskiego Standardu Płatności nadrzędne na drodze jego ciągłej rozbudowy. Fakt, że BLIK osiągnął taki status w klasyfikacji i jest istotnym systemowo rozwiązaniem, daje nam podstawy do tego, aby wzmacniać jego obecność również poza granicami kraju – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.