BLIK Monika Krol

BLIK najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce – w ubiegłym roku zapłacono nim w tym kanale aż 714,2 mln razy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy bardzo dynamicznie rosła liczba przelewów na telefon BLIK i płatności w POS – w 2022 r. zanotowano w tych kanałach wzrost odpowiednio o 110 i 162 proc. rok do roku.

BLIK wzmacnia swoją pozycję w e-commerce

– Za nami przełomowy rok. W ciągu tych dwunastu intensywnych miesięcy udało nam się nie tylko wzmocnić pozycję BLIKA na polskim rynku, ale także zwiększyć jego widoczność za granicą. Dzięki planowanemu przejęciu słowackiej spółki VIAMO dziś możemy –myśleć o naszym dalszym rozwoju poza Polską – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK.

Od stycznia do grudnia 2022 r. użytkownicy aktywnie korzystali z BLIKA, wykonując rekordową liczbę transakcji. W całym roku było ich ponad 1,2 mld, z czego 371 mln zostało zrealizowanych w czwartym kwartale 2022 r. W tym czasie Polacy wykonywali średnio 4 mln transakcji BLIKIEM dziennie.

BLIK jest z dużą częstotliwością wykorzystywany przez użytkowników w e-commerce. Ze wszystkich transakcji nim realizowanych, blisko 60 proc. stanowią właśnie te w kanale online. Między październikiem a grudniem 2022 r., czyli w najgorętszym okresie sprzedażowym w roku, liczba płatności BLIKIEM w e-sklepach przekroczyła granicę 212 mln. To o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Natomiast w całym 2022 r. Polacy zrealizowali w tym kanale 714,2 mln transakcji o wartości 89,2 mld zł. Rok wcześniej takich operacji było o 37 proc. mniej, czyli 522,5 mln, a ich kwota wyniosła 61,6 mld.

Co piąta transakcja BLIKIEM to przelew na numer telefonu

Z kwartału na kwartał dynamicznie rośnie również liczba przelewów na telefon BLIK. Między październikiem a grudniem użytkownicy zlecili aż 76,6 mln takich transakcji, czyli o 94 proc. więcej niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że płatności P2P stanowią obecnie blisko jedną piątą wszystkich operacji BLIKIEM.

Ich wartość w czwartym kwartale osiągnęła poziom 9,7 mld zł (o 115 proc. więcej niż rok wcześniej), natomiast średnia wartość przelewu na telefon BLIK to 126 zł. W całym 2022 r. Polacy rozliczyli się w ten sposób 243 mln razy. Wartość wszystkich przelewów na telefon BLIK zrealizowanych przez użytkowników w 2022 r. wyniosła 29,7 mld wobec 13 mld rok wcześniej.

Płatności zbliżeniowe nabierają rozpędu

W ubiegłym roku sporą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. W całym 2022 r. zapłacono w ten sposób 228 mln razy (wzrost o 162 proc. w stosunku do całego 2021 r.), z czego 68,2 mln transakcji zarejestrowano między październikiem a grudniem (wzrost o 133 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 r.).

W omawianym okresie Polacy coraz częściej sięgali także po płatności zbliżeniowe BLIK. W 2022 r., czyli pierwszym pełnym roku od startu tej usługi, wykonali za jej pomocą blisko 70 mln transakcji o wartości 2,7 mld. Jedną trzecią tego wyniku stanowiły płatności zrealizowane w czwartym kwartale ubiegłego roku. Od października do grudnia 2022 r. zarejestrowani użytkownicy, których jest obecnie już 1,8 mln, wykonali aż 23,4 mln operacji na kwotę blisko 1 mld zł. Od momentu uruchomienia BLIKA zbliżeniowego zapłacono nim w 117 krajach na 6 kontynentach.