Bank BNP Paribas zapewni scaleupom dostęp do kredytu w kwocie od 500 tys. zł do 2 mln zł. Młode firmy będą mogły skorzystać także z instrumentów finansowych, jak m.in. zarządzanie ryzykiem kursowym, automatyczna identyfikacja płatności czy rachunki escrow. Dostępne będzie dla nich również wsparcie merytoryczne ekspertów z Biura Otwartych Innowacji.

– To odpowiedź na wyzwania najczęściej hamujące rozwój scaleupów, takie jak luki płynnościowe, brak środków na realizację nowych kontraktów czy trudności w szybkim skalowaniu biznesu. Każda firma ma swoje unikalne potrzeby, dlatego ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego podmiotu – mówi Magdalena Matuszewska, Dyrektor ds. Rozwoju Oferty Produktowej Biura Otwartych Innowacji Banku BNP Paribas.

Kto może liczyć na współpracę z BNP Paribas?

Oferta banku skierowana jest do innowacyjnych spółek kapitałowych, które mają inwestora, funkcjonują na rynku minimum rok i swoją historią sprzedaży udowodniły, że na ich produkty lub usługi jest popyt. Konieczne jest także, aby firma była zarejestrowana w Polsce. Szczegółową listę kryteriów można znaleźć na stronie internetowej banku.

Bank BNP Paribas jest otwarty na współpracę z przedstawicielami różnych branż i sektorów gospodarki, pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z przyjętymi zasadami społecznej odpowiedzialności. Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG – podano w komunikacie.

– Chcemy pracować nad rozwojem najlepszych polskich firm technologicznych, wykorzystując ten ogromny potencjał, w taki sposób w jaki żaden bank w Polsce jeszcze tego nie robił. I co najważniejsze, do współpracy zapraszamy nie tylko te firmy, które są na początku swoje drogi i dynamicznie rosną, ale i większe, ustabilizowane podmioty – komentuje Magdalena Matuszewska.