W tym roku zadanie polega na opracowaniu narzędzia do analizy efektywności energetycznej budynków i szacowania potencjału ich termomodernizacji w celu sfinansowania inwestycji termomodernizacyjnej. Czas na zgłoszenia mija 7 czerwca.

Kolejne Office Hours od BNP Paribas szansą dla startupów

Office Hours to proces pozwalający BNP Paribas na znalezienie nowych partnerów oferujących innowacyjne rozwiązania we wskazanych obszarach. To przede wszystkim startupy oraz scaleupy, dla których partnerstwo z bankiem może być szansą na zwiększenie rozpoznawalności i zdobycie doświadczenia. Wybrane firmy w ramach Office Hours mogą liczyć na uproszczony proces zakupowo-wdrożeniowy.

W tym roku BNP Paribas poszukuje partnera, który pomoże w dokonaniu usprawnień w obszarze efektywności energetycznej budynków. Zaoferowane rozwiązanie musi poprawić jakość analizy zużycia energii oraz dać wskazówki dotyczące możliwości termomodernizacji z wykorzystaniem OZE. Początkowo jego użytkownikami będą przede wszystkim eksperci z banku. Docelowo narzędzie może być jednak wykorzystywane w budowaniu relacji z Klientami.

Do tej pory odbyło się 21 edycji Office Hours, w wyniku których 18 innowacyjnych firm zostało partnerami i dostawcami rozwiązań banku. Przykładem jest kooperacja z partnerem wybranym podczas poprzedniej edycji Office Hours, startupem Envirly, będącym platformą do zarządzania śladem węglowym organizacji i raportowania danych niefinansowych. W kolejnych krokach bank zainwestował w startup i włączył jego narzędzie do oferty dla klientów.

Firmy zainteresowane udziałem w Office Hours mają czas na przesłanie zgłoszenia do 7 czerwca. Zgłoszenia (prezentację rozwiązania) i pytania można kierować na adres: officehours@bnpparibas.pl lub bezpośrednio do zespołu Biura Otwartych Innowacji, który w ramach tego projektu łączy siły z Obszarem Zrównoważonego Rozwoju, prowadzonego przez Dyrektora Wykonawczego, Jarosława Rota, pełniącego także rolę Chief Sustainability Officera. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 24 czerwca w Warszawie lub w formule zdalnej, podczas dedykowanych sesji, na których autorzy najlepszych rozwiązań będą prezentować demo swoich produktów. Szczegóły dotyczące kryteriów przystąpienia do 22. edycji Office Hours znajdują się pod linkiem: www.bnpparibas.pl/innowacje/22-edycja-office-hours.