– Informujemy, że w przypadku dokonania po dniu 11 września 2019 r. przedterminowej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego, BNP Paribas Bank Polska S.A. będzie dokonywać odpowiedniego zwrotu kosztów udzielenia kredytu wynikającego z pomniejszenia tych kosztów o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy – wyjaśnia BNP Paribas.

„Małe TSUE” w banku BNP Paribas

W przypadku klientów, którzy posiadają rachunek w BNP Paribas zwrot kosztów będzie wykonywany automatycznie, bez konieczności składania specjalnych wniosków. Pieniądze trafią na posiadane w banku konto. Jeśli nie posiadamy ROR-u w BNP Paribas, wtedy należy skontaktować się z bankiem i wskazać konto, na które ma zostać dokonany zwrot środków. Oświadczenie o wskazaniu numeru rachunku można złożyć w dowolnym Oddziale Banku lub poprzez dedykowaną infolinią 0-22 134-00-06.

Na razie większość banków działających w Polsce nie określiła zasad zwrotów w ramach „Małego TSUE”. Poza BNP Paribas kroki w tym kierunku podjął jedynie Bank Pekao, który również zastosował automatyczne zwroty prowizji. Środki są zwracane na ROR klienta, z którego dokonywane były spłaty rat pożyczki. Natomiast jeśli klient nie posiada rachunku w Pekao, wtedy pieniądze są zwracane w gotówce w oddziale banku. Rozliczenie kosztów nastąpi w terminie 14 dni od wcześniejszej spłaty pożyczki – wyjaśnia Pekao.

BNP Paribas na razie nie zaadresował jednak problemu przedterminowej spłaty pożyczek przed 11 września 2019, czyli przed wyrokiem TSUE. Zrobił to natomiast wspomniany Bank Pekao. W takim przypadku należy złożyć w dowolnej placówce Pekao pismo o zwrot prowizji/opłaty za udzielenie pożyczki. Sprawa będzie załatwiona w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.