Wydzielone dane sektora pożyczek BNPL publikuje Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego wspólnie z CRIF. Ze względu na specyfikę raportowania spółek z branży płatności odroczonych informacje prezentowane są cyklicznie z miesięcznym opóźnieniem – we wrześniowej edycji raportu prezentowane są dane za lipiec. 

Dane sektora pożyczkowego za sierpień

Rynek tradycyjnych pożyczek konsumenckich w sierpniu zachowywał się stabilnie względem poprzedniego miesiąca. Liczba udzielonych pożyczek wzrosła do niemal 321 tys. wobec ok. 309 tys. odnotowanych w lipcu, co oznacza wzrost o 3,8 proc. Jednocześnie wartość udzielonego finansowania wzrosła w sierpniu do 1,144 mld PLN wobec 1,126 mld PLN w lipcu, co pokazuje wzrost o 1,6 proc.

Średnia wartość pożyczki udzielonej w sierpniu wyniosła 3 568 zł wobec 3 645 zł w lipcu i wobec 3471 zł w sierpniu rok wcześniej. Średnia wartość pożyczki spadła w dwóch ostatnich miesiącach, co może wynikać z rosnących kosztów finansowania wynikających z rosnących stóp procentowych. Natomiast w dłuższym okresie jest ona stabilna – analogiczne wartości notowane były jeszcze w 2019 roku.

Więcej pożyczek BNPL niż w tradycyjnym segmencie rynku

Dane z sektora BNPL pokazują zupełnie inny obraz rynku niż w przypadku tradycyjnych firm pożyczkowych. Po pierwsze notuje on bardzo wysokie wzrosty rok do roku (+85 proc. w wartości udzielonego finansowania i +104 w liczbie udzielonych pożyczek). Oczywiście jest to efektem dość niskiej bazy z początku rozwoju rynku, jednak dynamika na tak wysokim poziomie oznacza bardzo intensywny rozwój.

Rynek BNPL pod kątem liczby pożyczek przekracza tradycyjny segment (niemal 330 tys. udzielonych pożyczek), a pod kątem liczby unikalnych klientów (ponad 190 tys. osób) jest porównywalny z sektorem tradycyjnym. Natomiast wartościowo cały czas nawet nie stanowi 10 proc. wartości finansowania udzielanego przez firmy pożyczkowe.

– W sierpniu wartość udzielonych pożyczek w segmencie tradycyjnym była o 26 proc. wyższa wobec sierpnia 2021 roku, a liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 23 proc. rok do roku. W relacji miesiąc do miesiąca wzrost wyniósł tylko 1,6 proc. i rynek może mocno wyhamować. Obserwujemy za to bardzo wysoką dynamikę rynku BNPL. Jeśli chodzi o liczbę przyznanych pożyczek, sektor ten udzielił ich 329 tys., czyli więcej niż tradycyjny rynek pożyczek pozabankowych. To już 10 proc. całego rynku – podsumowuje Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.