Najnowsze dane zaprezentowane przez FRRF i CRIF wskazują na zaostrzanie polityki kredytowej przez firmy pożyczkowe, co sugerują informacje dotyczące odrzuceń aplikacji o pożyczki, jak i wskaźnik średniej liczby aplikacji na klienta. Obie dane utrzymują się na wysokich poziomach (42,7 proc. i 3,22 proc).

Niewielkie wyhamowanie na rynku pożyczek

W lipcu 2022 r. udzielono pożyczek na kwotę 1,11 mld PLN, co wiąże się z 28,8 proc. wzrostem r/r, jednak w porównaniu miesiąc do miesiąca oznacza spadek o 4,3 proc. Średnia kwota pożyczki w lipcu wyniosła 3 624 PLN i była wyższa o jedynie 5,9% r/r, co przy uwzględnieniu obecnej inflacji sprawia, że siła nabywcza takiej pożyczki jest zdecydowanie niższa dla konsumenta.

– Lipiec przyniósł wyhamowanie aktywności rynku pożyczek – obserwowaliśmy nieznaczne spadki wszystkich analizowanych danych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Spadek ten jest powiązany prawdopodobnie z sezonem wakacyjnym, który charakteryzuje się niższą aktywnością klientów. Niewielkie wyhamowanie widoczne jest także w danych sprzedażowych. Liczba udzielonych pożyczek spadła do ok. 308 tys. wobec 361 tys. odnotowanych w czerwcu, co oznacza spadek o 2,7 proc. – podkreśla Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

FRRF i CRIF prezentują dane z sektora BNPL

W sierpniowej edycji raportu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i CRIF zaprezentowano dane sektora płatności odroczonych za miesiąc czerwiec. Dane te pokazują zupełnie inny obraz rynku niż w przypadku tradycyjnych pożyczkodawców. Liczba pożyczek i unikalnych klientów jest podobna, jednak wartość tego rynku stanowi ok 10 proc. wartości finansowania udzielanego przez firmy pożyczkowe.

– Średnia kwota pożyczki w przypadku BNPL to 315 PLN, co dobrze charakteryzuje ten segment, który zawiera zobowiązania raportowane w Credit-Check.pl związane z odroczoną płatnością oraz innymi produktami kredytowymi, udzielanymi przez podmioty działające w branży e-commerce. Niemal 86% pożyczek z tego segmentu to pożyczki nie przekraczające 500 PLN w momencie ich udzielenia – podkreśla Piotr Badura, wiceprezes CRIF.

– W czerwcu 3,9% klientów firm pożyczkowych skorzystało równolegle z finansowania BNPL, co oznacza, że bazy klientów tych segmentów przenikają się w ograniczonym stopniu i BNPL zaspokaja inne potrzeby konsumentów – dodaje Piotr Badura.

Z Piotrem Badurą rozmawialiśmy w trakcie Fintech & e-commerce linking days 2022. W rozmowie poruszony został m.in. temat niskiej przydatność danych dostarczanych obecnie przez ukraińskie źródła informacji kredytowej. Cały wywiad z wiceprezesem CRIF dostępny jest pod tym linkiem.