Premier Irlandii weźmie udział w Irlandzko Polskim Forum Innowacji (Irish Polish Innovation Forum) organizowanym przez Enterprise Ireland we współpracy z Ambasadą Irlandii w Campus Warsaw, gdzie opowie o irlandzko-polskiej wymianie handlowej oraz o tym jak Irlandia zbudowała ekosystem wspierający tworzenie i komercjalizację innowacyjnych produktów i usług.

Enterprise Ireland jest agendą irlandzkiego rządu zajmującą się wspieraniem eksportu i przedsiębiorczości, jej celem w przypadku Polski jest wzrost eksportu rodzimych irlandzkich firm z €280M w  2015 do  €420M w 2020.

The Heart Warsaw już otwarte. Startupy lubią to!

Dochodowa współpraca pomiędzy Polską a Irlandią

Wartość całej wymiany handlowej pomiędzy Irlandią i Polską wyniosła w 2015 ok. 3,1 mld EUR, z czego ok. 2 mld EUR to wartość produktów i usług eksportowanych do Polski, co pod względem wielkości stawia ją na 12 miejscu partnerów handlowych Irlandii.

Ta wizyta premiera jest jedną z 40 międzynarodowych wydarzeń mających pomóc irlandzkim firmom zidentyfikować nowe rynki eksportowe w perspektywie wyzwania jakim będzie opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

– Pomoc irlandzkim firmom w identyfikowaniu nowych rynków zbytu, ich skalowanie i poszerzanie globalnego zasięgu, jest częścią strategicznej odpowiedzi Enterprise Ireland na wyzwania jakie stawia wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. – mówi Bartosz Siepracki, dyrektor warszawskiego oddziału Enterprise Ireland.

– Wykorzystanie innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej i zdobywanie dzięki temu nowego biznesu to mocne strony irlandzkich firm, m.in. dlatego aż 40% irlandzkiego eksportu to produkty wysokich technologii. – dodaje Bartosz Siepracki.

Kilka słów o tym, jak świat zapomina o nauce

Dużo irlandzkich firm w Polsce

W Polsce ma biura ponad 50 irlandzkich firm, wśród nich 3d4Medical, Cylon czy MagGrow, uczestniczące w Irlandzko Polskim Forum Innowacji.

Irlandia znajduje się na 7 miejscu Global Innovation Index, a Komisja Europejska stawia ją na 1 miejscu pod względem siły oddziaływania na gospodarkę jakie ma transfer technologii z badań prowadzonych na uniwersytetach. Ponadto w 2016 r. Enterprise Ireland (agencja rządowa wspierająca irlandzką przedsiębiorczość i eksport) zainwestowała 31 milionów EUR w 230 start-upów z czego 63 jest prowadzonych przez kobiety.

Irlandia ma także najwyższy wskaźnik wykorzystania środków z programu Horizon 2020 kierowanego do firm z sektora MSP, a kwota jaką do tej pory pozyskały irlandzkie firmy na badania i rozwój to €336M.

Komisja Europejska nadal na wojennej ścieżce z gotówką

Profil Enterprise Ireland

Enterprise Ireland jest irlandzką agenda rządową wspierającą irlandzkie firmy w innowacjach i zwiększaniu eksportu na globalnych rynkach. Enterprise Ireland współpracuje z przedsiębiorcami, firmami, uniwersytetami i funduszami inwestycyjnymi aby rozwijać irlandzką gospodarkę, innowacje i przewagi konkurencyjne irlandzkich firm.