Brytyjska scena startupowa lobbuje w rządzie za specjalnym programem interwencyjnym, który umożliwi im przetrwanie epidemii. Rząd uruchomił program wart 330 mld funtów, ale startupy nie mają do niego dostępu ze względu na zbyt restrykcyjne wymogi. Firmy muszą wykazać, że byłyby rentownymi przedsiębiorstwami, gdyby nie epidemia COVID-19. Dla firm, które znajdują się na etapie budowania skali, a nie zyskowności, oznacza to utrudniony dostęp do programu.

Eksperci cytowani przez CNBC stwierdzili, że program rządu Wielkiej Brytanii nie przystaje do potrzeb ekosystemu startupowego. Większość tego rodzaju firm przynosi straty, zatem nie kwalifikują się do pomocy. Brytyjski rząd stwierdził, że utrzymuje kontakt z młodymi firmami z sektora technologicznego oraz, że wdrażany program obejmuje szereg instrumentów, z których mogą też korzystać startupy np. bezpośrednie wpłaty dla samozatrudnionych.

Czy powstanie specjalny fundusz wsparcia dla startupów?

Brytyjskie startupy zwracają uwagę, że można zrobić więcej. Przykładowo we Francji uruchomiany jest program wsparcia płynności dla startupów o wartości 4 mld euro – wskazuje CNBC. Francuski minister cyfryzacji Cedric O powiedział, że należy wspierać podmioty na wczesnym etapie rozwoju.

Plan jeszcze nie jest w pełni gotowy, ale przewiduje uruchomienie m.in. specjalnych pożyczek, przyśpieszenie niektórych inwestycji, zwrotów z podatków oraz gwarancje dla przepływów finansowych. Ponadto francuski rząd zamierza utrzymać dotychczasowe plany inwestycyjne prowadzone przez francuskie banki. Uzasadnienie? Zbyt wiele sił i środków zainwestowano w rozwój francuskiej sceny startupowej, by teraz to wszystko stracić w 3 miesiące.

Brytyjskie firmy chciałyby podobnego rozwiązania dodając, że pomoc nie musiałaby być bezzwrotna – docelowo pozyskane środki można by przekonwertować na udziały, gdy tylko firmy pozyskają kapitał. To mogłaby być istotne wsparcie, bo epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele funduszy VC wstrzymało się ze swoimi decyzjami inwestycyjnymi i wiele młodych spółek zostało na lodzie.