Pakiet wielowalutowy BZ WBK będzie dostępny dla kart Dopasowanych Visa, Dopasowanych Mastercard oraz Visa VIP. Trochę szkoda, że dopiero po wakacjach…

Pakiet wielowalutowy BZ WBK – co oferuje?

Pakiet wielowalutowy będzie można uruchomić w usługach bankowości internetowej i mobilnej, dzwoniąc pod numer infolinii 19999 lub w dowolnej placówce banku. Usługa będzie dostępna również do kart wznowionych jako karta Dopasowana. Pakiet będzie darmowy dla klientów którzy nie ukończyli 26 lat, natomiast pozostali będą musieli zapłacić 9 zł miesięcznie.

Główne cechy pakietu wielowalutowego to:

  • brak opłat za wypłaty gotówki w każdej walucie w bankomatach za granicą. Aby korzystać z usługi nie trzeba posiadać kont w walutach obcych,
  • możliwość połączenia karty z kontami w EUR, USD lub GBP,
  • w przypadku wypłaty gotówki lub płatności kartą w EUR, USD lub GBP bank nie pobierze opłaty za przewalutowanie, jeśli karta będzie połączona z kontem w walucie, w której dokonywana jest transakcja, a na koncie będą zapewnione środki.

Dodatkowo bank zmienia następujące usługi to kart Dopasowanych:

  • wycofany zostanie pakiet wypłat gotówki w bankomatach za granicą (pakiet 10-dniowy). Pakiety zakupione przed 10 września 2018 r. będą działać na dotychczasowych zasadach do końca ważności danego pakietu,
  • bank wycofa opcję opłaty miesięcznej za kartę uzależnioną od wartości transakcji (min. 500 zł). Jeśli klient wybierze taką opcję przed 10 września 2018 r., będzie ona działać na dotychczasowych zasadach do końca września 2018 r.,
  • od 1 października BZ WBK automatycznie zmieni opłatę na kartach z wybraną wcześniej opłatą miesięczną uzależnioną od wartości transakcji na opłatę uzależnioną od ilości transakcji. Oznacza to, że bank nie pobierzemy opłaty, jeśli klient zapłaci kartą co najmniej 5 razy w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata.

BZ WBK/RT