– Po raz jedenasty Cashless Congress stał się miejscem dyskusji ekspertów i ludzi rynku płatności w Polsce. Zaczynając od pierwszych paneli kongresowych, przez rozmowy kuluarowe i dyskusje na scenach, po wnioski wyciągnięte na przyszłość, jesteśmy zadowoleni. Widzimy jak wiele już udało się zrobić i gdzie kierować kolejne kroki – mówi Robert Łaniewski, Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Fintek.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Podsumowanie XI Cashless Congress

Przede wszystkim dało się zauważyć w wystąpieniach prelegentów, że mamy ciągle niesamowitą dynamikę rozwoju obrotu bezgotówkowego a konsumenci stają się coraz bardziej bezgotówkowi. Bardzo dobrze było widać ten trend podczas prezentacji wyników piątej fali badania Zwyczajów Płatniczych Polaków, omawianych przez prof. Michała Polasika. Prelekcja Zofii Dzik pozwoliła nam się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym jak funkcjonować w coraz bardziej cyfrowym i przyśpieszającym z dnia na dzień świecie oraz gdzie znaleźć inspiracje i balans w relacjach człowiek – maszyna. Ciekawie było również na debatach, które wychodziły poza główny nurt kongresu, pokazując choćby wątki przywództwa kobiet w dzisiejszym, coraz bardziej różnorodnym świecie.

Interesująco potoczyły się rozmowy o infrastrukturze rynku cashless w Polsce, od rozmów o tradycyjnych rozwiązaniach płatniczych, przez wątki nowego spojrzenia na te sprawy, po rozwój terminali płatniczych w formie oprogramowania (soft-posów) oraz dynamicznie rozwijającym się w Polsce mariażu fiskalizacji online z infrastrukturą do płatności. Równie interesujące wnioski popłynęły z rozmów o wątku płatności w metaverse. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dzisiaj przepisy nie adresują płatnościowych wyzwań dla świata cyfrowego. To zrodziło pytanie – czy #psd3 coś tu zmieni? Pojawił się też wątek portfeli tożsamości cyfrowej, które mają się pojawić wraz z #eidas2.

Panele o wątkach regulacyjnych wykazały, że w zakresie MICA i DORA instytucje finansowe powinny rozpocząć działania dostosowawcze już teraz. Stronę publiczną czeka przygotowanie niezbędnych krajowych przepisów uzupełniających. Ze względu na techniczny charakter regulacji ważne jest merytoryczne zaangażowanie w proces konsultacji szerokiego grona instytucji finansowych i praktyków rynku. Świetnie przebiegł panel o fast finance, moderowany brawurowo przez dr Jakuba Górkę z ważnym przekazem konieczności otwarcia dostępu do systemów płatności dla krajowych instytucji płatności, czyli tego, co dzisiaj jest największą bolączką sektora niebankowych dostawców usług płatniczych.

Cyfrowe płatności i e-administracja

Popłynął też ważny komunikat z Ministerstwa Finansów do uczestników rynku o tym, że pod koniec czerwca bieżącego roku Komisja Europejska przedstawi propozycję regulacji pt. ‘’Otwarte finanse, projekt rewizji dyrektywy PSD2 oraz projekt rozporządzenia dot. cyfrowego euro’’ – w trakcie Kongresu zachęcano do przygotowania uczestników rynku na przedstawienie koncepcji podejścia do tych projektów regulacyjnych, tak by możliwie maksymalizować interesy polskiego rynku finansowego w tych rozmowach w procesie legislacyjnym na forum UE.

Niezwykle ważne i poruszające było wystąpienie Pani dr Doroty Szymborskiej o tym, że tak naprawdę już dziś mamy narzędzia, by oceniać etyczność sztucznej inteligencji i, że od AI… nie sposób uciec. Musimy szybko i dobrze zrozumieć, co to dla nas oznacza i jak się ustawić do tej kolejnej rewolucji technologicznej.

Ważny głos dla ekosystemu cashless popłynął też z jednej ze strategicznych debat Kongresu, do której wprowadzenie zrobił Pan Paweł Bułgaryn z Ministerstwa Finansów. Debata o synergii gotówki i płatności bezgotówkowych pokazała, że mamy w Polsce bardzo dobry ekosystem współistnienia obu form płatności a rozwój cashless to kwestia wyboru konsumentów, natomiast rozwój infrastruktury cashless daje też większy dostęp do gotówki, dzięki usłudze „płać i wypłacaj”.

Ważny był też wątek, że gotówka w Polsce ma się bardzo dobrze i stabilnie. Bardzo dużo interesujących wątków z obszaru digital – od eParagonu, po tokenizację, trendy w usługach BNPL i pieniądz cyfrowy, którego nie wolno się bać i trzeba go szybko zrozumieć. Były też rozmowy o tym jak podejść do likwidacji białych plam na mapie sieci akceptacji cashless w Polsce, w otoczeniu powoli zbliżającego się nasycenia rynku.

Parę słów o edukacji finansowej

Interesująco przebiegała debata dotycząca edukacji finansowej, poprowadzona przez Panią Profesor Janinę Harasim. To wątek, który dla nas wszystkich powinien być bardzo ważny nie tylko przy okazji Kongresu, ale również przez cały rok.

Coraz większe znaczenie na mapie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań zajmuje administracja publiczna, tworząc regulacje i wdrażając swoje własne autorskie rozwiązania. Hub e-paragonów i e-urząd skarbowy autorstwa Ministerstwa Finansów i aplikacja mObywatel z funkcjami płatności bezgotówkowych współtworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji również były bohaterami debat na XI Cashless Congress Digital Era.