Firmy z branży kryptoaktywów będą musiały uzyskać licencję w celu oferowania swoich usług na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać wymagania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Co więcej „znaczący” dostawcy usług kryptowalutowych będą musieli ujawniać swoje zużycie energii, w celu zmniejszenia śladu węglowego całego sektora.

Rozporządzenie MiCA – nowe regulacje dla kryptowalut

Rozporządzenie MiCA może sprawić, że instytucje finansowe, które dotychczas nie mogły być zainteresowane rynkiem kryptoaktywów zaczną się nim interesować – właśnie z powodu nowych regulacji. Nowe przepisy mają być wprowadzane stopniowo, począwszy od lipca 2024 roku. Dodatkowo w oddzielnym glosowaniu przyjęto także regulację „Transfer of Funds”, która nakłada na firmy z sektora kryptoaktywów obowiązek identyfikacji klientów.

Maired McGuiness, komisarz ds. usług finansowych Unii Europejskiej, wezwała inne części świata do podążania za przykładem Wspólnoty i wprowadzenia podobnych regulacji. Stwierdziła ona, że „gdyby giełda FTX podlegała pod jurysdykcję UE, to wiele z jej praktyk nie byłoby dozwolonych na mocy rozporządzenia MiCA”.

O tym co rozporządzenie MiCA zmieni na rynku kryptoaktywów można przeczytać w tym tekście. Zadaniem MICA jest zapewnienie znacznie większego stopnia pewności prawnej, usunięcie rozdrobnienia wśród systemów krajowych i zapewnienie możliwości wprowadzania kryptowalut do obrotu z jednego punktu wejścia, w ramach ujednoliconego procesu licencyjnego.