Powołanie Cezarego Kocika na stanowisko Prezesa Zarządu mBanku S.A. przez radę nadzorczą jest uwarunkowane pozytywną oceną odpowiedniości kandydata oraz zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy prezes zarządu obejmie stanowisko po zakończeniu pełnienia funkcji przez obecnego prezesa zarządu – Cezarego Stypułkowskiego.

Decyzja jest wynikiem procesu sukcesji i wyboru kandydata na stanowisko prezesa zarządu przeprowadzonego przez komisję ds. wynagrodzeń i nominacji przy udziale całej rady nadzorczej.

– To będzie dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność przejmować stery mBanku po Cezarym. Dziękuję radzie nadzorczej za zaufanie, jakim mnie obdarzyła. Będę dumny, jeżeli przyjdzie mi kierować tym fantastycznym zespołem. Jestem pewien, że razem możemy dokonać wielkich rzeczy! – powiedział nominowany na prezesa mBanku Cezary Kocik.

Cezary Kocik od 2012 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej. Od 2004 r. tworzy wraz z zespołem bankowości detalicznej mBanku kompleksową ofertę produktów i usług dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i małych firm na 3 rynkach: polskim, czeskim i słowackim. Dodatkowo nadzoruje segment klientów private banking i wealth management, biuro maklerskie oraz TFI. Zanim związał się z mBankiem, doświadczenie zdobywał w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz w obszarze ryzyka. Kierował między innymi jednym z największych oddziałów Banku Pekao S.A. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. W 2015 r. ukończył Advanced Management Program AMP w Harvard Business School, a w marcu 2018 r. kurs Strategic Management in Banking w INSEAD. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.