Od 10 lipca w skład zarządu jako wiceprezes wejdzie Robert Sochacki, który wcześniej był oddelegowany z Rady na stanowisko wiceprezesa, kierującego pracami zarządu. Od 18 lipca do zarządu na stanowisko wiceprezesa dołączy Dagmara Wojnar.

Cezary Stypułkowski zostanie nowym prezesem Banku Pekao

Robert Sochacki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie z dniem 9 lipca, a do 5 października będzie kierował pracami zarządu. Powołanie nastąpiło po rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i wiceprezesów zarządu ogłoszonego 8 maja. Rada postanowiła, że postępowanie konkursowe na pozostałe stanowiska pozostaje otwarte – czytamy w komunikacie Banku Pekao.

Jeżeli Cezary Stypułkowski nie otrzyma zgody KNF do 5 października, to do chwili jej uzyskania będzie pełnił funkcję wiceprezesa kierującego zarządem.

Ostatnio pisaliśmy, że Cezary Stypułkowski odszedł z mBanku. Kilka tygodni temu, 5 czerwca, na stanowisko prezesa zarządu został warunkowo powołany Cezary Kocik. Ponadto, komisja ds. wynagrodzeń i nominacji Rady Nadzorczej zarekomendowała Krzysztofa Bratosa jako kandydata na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej na miejsce Cezarego Kocika.