Mogą go zapytać o wszystko, co znajduje się w wewnętrznej bazie wiedzy banku. GENiusz udziela spójnych odpowiedzi i wskazuje właściwe dokumenty źródłowe. Aplikacja jest stale rozwijana. Docelowo dostęp do niej uzyska nawet kilka tysięcy pracowników.

Jak wygląda praca z czatbotem w BNP Paribas?

Bank BNP Paribas pracuje nad dodaniem kolejnych obszarów do wewnętrznej bazy. W przyszłości będą to: dodatkowe procesy bankowości korporacyjnej i detalicznej i IT, compliance, finance i data, contact center oraz audyt i ryzyko. Pełna funkcjonalność zostanie osiągnięta jeszcze w tym roku, choć nie będzie to oznaczało końca prac nad GENiuszem. Aplikacja będzie stale aktualizowana, a do bazy będą dodawane nowe dokumenty.

Developer może zapytać GENiusza np. o jakich wymogach bezpieczeństwa musi pamiętać przy budowie nowej aplikacji? W odpowiedzi, chatbot przedstawi wymagania bezpieczeństwa oraz poda dokumenty źródłowe. Zadając pytania należy pamiętać, aby były one precyzyjnie sformułowane i dobrze oddawały kontekst pytania, podobnie jak w popularnych narzędziach takich jak np. Chat GPT. Sztuczna inteligencja nie wie, co mamy na myśli, więc naszą rolą jest wskazanie mu w czym rzecz.

GENiusz to aplikacja typu Knowledge Chatbot, oparta na technologii GenAI. Bank BNP Paribas wdraża ją we współpracy z firmą Accenture. Rozwiązanie wpisuje się w realizację strategii banku GObeyond na lata 2022-2025. Jeden z jej filarów, opisany hasłem STRONGER, oznacza wzmacnianie biznesu dzięki innowacyjnym zmianom technologicznym.