ChatGPT to chat box, wykorzystujący język GPT-3, aby generować odpowiedzi na pytania użytkowników. Poprzez wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych – ChatGPT jest w stanie prowadzić konwersację z użytkownikami, proponować rozwiązania różnorakich problemów czy nawet pisać książki. A to nie wszystko.

Od początku wprowadzenia ChatGPT, testowano jego możliwości uczenia się w różnych sytuacjach. Jeden z tych testów miał na celu sprawdzenie czy czat byłby w stanie zdać egzamin na poziomie uniwersyteckim. Pierwszy był egzamin lekarski USMLE, z którego czat uzyskał około 50 %, co pozwoliłoby mu zdać egzamin. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że czat jest dostępny na rynku około 5 miesięcy.

Podobny test przeprowadzono w Wharton School of Business. Sprawdzano czy ChatGPT byłby w stanie zdać egzamin MBA. Ku zaskoczeniu prof. Christiana Terwiesch, który przeprowadzał test, czat osiągnął zaskakująco dobry wynik. Był on wstanie odpowiedzieć na podstawowe pytania testowe poprzez przeprowadzenie analizy posiadanych informacji. Mimo, że ostatecznie czat nie osiągnął najwyższego wyniku, to zgodnie z przewidywaniami Prof. Terwiesch, ChatGPT był by wstanie uzyskać najwyższą ocenę, gdyby uzyskał podpowiedzi.

ChatGPT zastąpi pisarzy i inżynierów?

Dodatkowo ChatGPT jest chętnie wykorzystywany przez pisarzy oraz amatorów, którzy ze względu na brak weny lub umiejętności nie są wstanie napisać czy dokończyć książki. W jaki sposób chat może nie tylko pomóc pisarzom, ale również sprawdzić, że każdy będzie mógł napisać własną książkę?

Dzięki zapewnieniu kilku podstawowych informacji na temat dzieła, będzie on w stanie wymyśleć dalszą część historii oraz jej szczegóły. Co więcej, jak pokazało wiele testów, czat już jest wstanie samodzielnie pisać książki, na przykład dla dzieci. Umiejętność tą zauważył Amazon, który od jakiegoś czasu sprzedaje książki, napisane tylko przez ChatGPT. Nie jest to niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę, że napisanie książki przez sztuczną inteligencję jest tańsze i szybsze, niż przez człowieka. Mając to na uwadze, można wywnioskować, że w przyszłości możemy zaobserwować dewaluację zawodu pisarza i w konsekwencji możliwość zastąpienia pisarzy przez sztuczną inteligencję.

Zastosowanie ChatGPT nie ogranicza się jedynie do pisania książek czy zdawania egzaminów. Microsoft interesuje się wykorzystaniem czatu przy obsłudze robotów. Czat miałby wydawać polecenia robotom za pomocą prostego języka oprogramowania. Miałoby to na celu zminimalizowanie kosztów obsługi maszyn oraz przyspieszenie pracy. Nie jest na razie wiadome na ile ChatGPT będzie w stanie obsługiwać zaawansowane maszyny, obecnie obsługiwane przez doświadczonych inżynierów. Nie mniej takie rozwiązanie byłoby przełomowe w dziedzinie robotyki.

Biorąc pod uwagę powyższe nie można oprzeć się wrażeniu, że ChatGPT przynosi rewolucyjne zmiany w wielu dziedzinach. Z pewnością, z czasem ChatGPT będzie wykorzystywany w coraz większych sferach i na jeszcze większą skalę. Nie mniej pojawia się pytanie jakie negatywne konsekwencje dla ludzi przyniesie rozwój sztucznej inteligencji oraz jakie nowe prawne regulacje pojawią się w tej materii.