W najnowszym raporcie „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowych i przyspieszyć wzrost w Polsce”, firma McKinsey & Company przeanalizowała potencjał rozwoju technologii chmurowych oraz ich wpływ na polską gospodarkę. Jak wynika z analiz, pełniejsze wykorzystanie technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść gospodarce dodatkowo 121 miliardów PLN w roku 2030 – co odpowiada 4% PKB.

Wartość ta mogłaby pochodzić z dwóch obszarów – pierwszy to innowacje i nowopowstałe przedsiębiorstwa cyfrowe, których stworzenie umożliwi lub przyspieszy architektura chmurowa. Drugi to modernizacja i korzyści, które odniesie bardziej tradycyjny biznes, np. poprzez obniżenie kosztów IT czy automatyzację procesów. Istnieje również trzeci obszar, który może generować dodatkowe, ale trudne do oszacowania korzyści – są to technologie przyszłości, których stworzenie lub wczesne wdrożenie umożliwia chmura.

Pełny raport dostępny do pobrania na: www.mckinsey.com/pl/our-insights/chmura-2030.

Poziom wdrożenia technologii chmurowych w Polsce

Według analiz McKinsey poziom wdrożenia chmury w Polsce jest 14-krotnie niższy niż w najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarkach Europy Północnej i 1,5-krotnie niższy niż średnia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

– Polska posiada solidne fundamenty, by w pełni wykorzystać potencjał technologii chmurowych. Nasze dotychczasowe raporty wskazywały już na stabilną sytuację makroekonomiczną, wysokiej jakości infrastrukturę cyfrową czy działających w ramach sektora publicznego dostawców chmury jako podstawy do dalszego rozwoju gospodarki cyfrowej – komentuje Tomasz Marciniak, partner zarządzający McKinsey & Company w Polsce oraz współautor raportu.

– Jednak, jeśli polska gospodarka ma zachować konkurencyjność, powinna nadrobić dystans, który dzieli ją do europejskich liderów zarówno pod względem poziomu zastosowania technologii chmurowych, jak i tempa ich wdrażania – dodaje.

Jakie sektory najbardziej skorzystają na upowszechnieniu chmury?

Jak wskazuje raport, największe korzyści wynikające z upowszechnienia chmury obliczeniowej może odnieść handel detaliczny, sektor FMCG oraz transport i logistyka. Udział tych branż w generowaniu wartości dodanej dzięki chmurze może wynieść 28%.

W samym tylko handlu detalicznym wykorzystanie na przykład dynamicznych cen, inteligentnych promocji oraz optymalizacja stanów magazynowych, umożliwione przez technologie chmurowe, mogą przynieść prawie 12 mld PLN w 2030 roku. Kolejne 11 mld PLN może zostać wygenerowane w branży FMCG między innymi dzięki automatyzacji produkcji, zwiększeniu wydajności pracy i optymalizacji zużycia energii.

– Główne bariery ograniczające rozwój chmury w Polsce, to brak odpowiedniej wiedzy na temat tych technologii i korzyści z nich płynących, a także niepewność i obawy o bezpieczeństwo danych. To także coraz częstsze braki w umiejętnościach i deficyt pracowników IT czy obawa przed obciążeniami finansowymi, które niesie ze sobą przejście do chmury. Pokonanie tych rzeczywistych lub pozornych barier będzie wymagało działań zarówno ze strony instytucji publicznych, firm jak i samych obywateli – komentuje Borys Pastusiak, partner lokalny w McKinsey & Company i współautor raportu.

Rola sektora publicznego, firm oraz obywateli

Sektor publiczny będzie miał kluczowe znaczenie w upowszechnianiu technologii chmurowych, dysponując środkami na wsparcie finansowe, ale także poprzez przegląd prawa i tego, jak jest interpretowane oraz przykład, jaki może dawać wykorzystując potencjał chmury w instytucjach publicznych.

Firmy z kolei powinny mieć świadomość jakie korzyści może przynieść chmura w ich działalności, na przykład dzięki szybszemu rozwojowi i optymalizacji kosztów. Poza analizą korzyści, przedsiębiorstwa powinny stworzyć strategię przejścia do chmury, obejmującą także tworzenie kompetencji cyfrowych, a następnie konsekwentnie wprowadzać ją w życie.

W końcu obywatele powinni skupić się na rozwoju nowych umiejętności technicznych oraz biznesowych związanych z wykorzystaniem chmury, które mogą okazać się niezbędne dla stanowisk z rosnącym popytem, takie jak project manager, UI/UX designer, tester czy product owner. Ich zdobycie pozwoli na bycie konkurencyjnym na rynku pracy, a dobrym punktem startowym mogą być kursy online poświęcone chmurze, zapewniane przez jej dostawców czy platformy edukacyjne.