Mastercard nie zgadza się na to, żeby w znakach słowno-graficznych należących do spółki Cinkciarz.pl zawarty był element nachodzących na siebie kółek. W swoich sprzeciwach zarzuca ich podobieństwo do serii wcześniejszych znaków Mastercard zarejestrowanych dla identycznych lub podobnych towarów i usług.

– Tylko w Europie, MasterCard złożył sprzeciwy wobec 13 zgłoszeń rejestracji znaków słowno-graficznych Cinkciarz.pl. Dotychczas Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii, który prowadzi te postępowania, wydał 12 korzystnych dla Cinkciarz.pl decyzji, oddalając sprzeciwy Mastercard – mówi profesor Ewa Skrzydło-Tefelska z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie, pełnomocnik Cinkciarz.pl.

Spór na linii Cinkciarz.pl – Mastercard

Jedno postępowanie zostało chwilowo zawieszone. Pozostałe decyzje nie są jeszcze prawomocne. Mastercard może złożyć odwołanie w terminie dwóch miesięcy od ich wydania.

Sprawy wciąż toczą się także poza Europą. Mastercard złożył sprzeciwy wobec uznania międzynarodowej ochrony słowno-graficznego znaku CONOTOXIA w Australii oraz Stanach Zjednoczonych oraz uznania ochrony słowno-graficznego znaku CINKCIARZ w Stanach Zjednoczonych. Kolejne postępowania prowadzone są również w Hong Kongu, Brazylii, Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

– Jesteśmy pewni swoich racji i będziemy ich bronić – mówi Marcin Pióro, CEO Cinkciarz.pl, spółki z grupy Conotoxia Holding.

– Co ciekawe, już kilka lat temu Mastercard wycofał sprzeciw w sprawie znaku słowno-graficznego zawierającego dwa nachodzące na siebie koła przed EUIPO, tym samym rezygnując z próby blokowania rejestracji tego znaku towarowego. Tymczasem w ostatnim czasie wzywano mnie do składania zeznań w Nowym Jorku w podobnym postępowaniu toczącym się przed Urzędem Znaków Towarowych w USA – dodaje Marcin Pióro.

W odpowiedzi na działania Mastercard firma Cinkciarz złożyła dwa wnioski o unieważnienie znaków Mastercard ze względu na brak ich zdolności odróżniającej. Znaki te składają się z prostych czarno-białych graficznych elementów geometrycznych tj. dwóch nachodzących na siebie kółek. Także te postępowania pozostają jeszcze nierozstrzygnięte.