Na krajowym podwórku za najpoważniejszy problem zdecydowanie możemy uznać nieuregulowane ciągle kwestie prawno-podatkowe. Co prawda od stycznia uregulowane zostały kwestie dotyczące stawki podatku od zmiany jednej waluty na inną. Stawka wynosi obecnie 19%, a przychód od obrotu wirtualnymi walutami będzie zaliczać się do grupy dochodów kapitałowych.

Co ważne, stawka 19% będzie obowiązywać niezależnie od tego czy prowadzimy działalność gospodarczą czy też nie. Niejasna jest nadal kwestia podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązujące rozporządzenie dotyczące zaniechania pobierania podatku od kryptowalut jest tylko tymczasowe. Nie wiemy jak będzie przedstawiała się ta kwestia po 30 czerwca 2019, kiedy rozporządzenie wygasa. Umieszczanie kolejnych podmiotów z branży kryptowalut na liście ostrzeżeń UKNF również nie sprzyja rozwojowi branży w Polsce, a wysoki stopień niepewności prawnej skłania rodzimych przedsiębiorców do przenoszenia biznesów poza granice kraju.

W nadchodzących miesiącach wzrośnie liczba realnych użytkowników

Zarówno w Polsce, jak i na świecie trwają prace nad wpisaniem kryptowalut oraz stojącej za nimi technologii blockchain w ramy prawne i podatkowe. Cały rynek zmierza do wykreowania środowiska, w którym przedsiębiorcy będą mogli poruszać się w myśl jasno określonych zasad. Z pewnością przyczyni się to do wzrostu zaufania do tego sektora zarówno wśród funduszy inwestycyjnych, inwestorów indywidualnych, jak i ogólnie pojętej opinii społecznej.

Dlatego też spodziewamy się, że nadchodzące miesiące przyniosą coraz większą liczbę nie tylko spekulantów widzących w handlu kryptowalutami kopalnię złota, ale przede wszystkim realnych użytkowników. Kluczowa z ich punktu widzenia jest niezależność i sprzeciw wobec tradycyjnego systemu finansowego. Nie chcą oni bowiem powierzać swoich finansów klasycznym bankom, ceniąc sobie szybkość transferów, ich globalny zasięg i dostępność w każdej chwili i miejscu na świecie. To właśnie świadomość możliwości skorzystania z kryptowaluty niezależnie od świąt, godzin nocnych, czy weekendów, stoi za wyborem portfela i płatności w kryptowalutach. I to właśnie szerokie upowszechnienie tego rodzaju środka pobudzi popyt, także na bitcoina i będzie przyczynkiem kolejnej fali wzrostów.

Autorem artykułu jest Kornelia Piech, Prezes Zarządu Spółki Blockchain Lab SA.

Zdjęcie, tytuł, śródtytuły i odnośniki pochodzą od redakcji. Zastrzegamy, że poglądy autora nie muszą być tożsame z poglądami redakcji.